CHỨNG QUYỀN CÓ ĐẢM BẢO

Chứng quyền có bảo đảm (Covered Warant) là một sản phẩm chứng khoán có cấu trúc do công ty chứng khoán phát hành và niêm yết, và có các đặc điểm tương tự như một hợp đồng quyền chọn trên thị trường phái sinh. Người sở hữu chứng quyền sẽ có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) mua (hoặc bán) Chứng khoán cơ sở tại một mức giá xác định trước, vào trước hoặc tại một thời điểm cụ thể trong tương lai. 

Đây là sản phẩm có tính đòn bẩy cao, chi phí vốn bỏ ra thấp, mức lỗ tối đa được xác định trước và cơ chế giao dịch dễ dàng tương tự như giao dịch cổ phiếu. Với ưu điểm là tiềm lực tài chính vững mạnh và đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao, KIS tiếp tục là một trong số tổ chức phát hành sản phẩm này và sẽ tiếp tục cung cấp tới khách hàng những tiện ích giao dịch tốt nhất.

Chứng khoán cơ sở có thể là cổ phiếu, chỉ số cổ phiếu, hoặc ETF đáp ứng các tiêu chí của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thời gian đầu, chứng khoán cơ sở sẽ là các cổ phiếu thuộc danh mục cổ phiếu thành phần VN30 và đáp ứng một số tiêu chí về vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ tự do chuyển nhượng, kết quả hoạt động kinh doanh.

 

*Giới thiệu sản phẩm chứng quyền của KIS Việt Nam: Tại đây