ÁP DỤNG PHÍ GIAO DỊCH ĐẶC BIỆT HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI

Từ ngày 15/2/2019 VSD sẽ thu Giá dịch vụ quản lý vị thế, Giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹvà phí giao dịch của sở GDCK theo Thông tư 127/2018/TT-BTC.

+  Giá dịch vụ quản lý vị thế: 3.000 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày

+  Giá dịch vụ quản lý tài sản ký quỹ : 0,003% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (tiền + giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng (tối đa không quá 2.000.000đồng/tài khoản/tháng, tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng/tài khoản/tháng).

+ Giá dịch vụ giao dịch tại sở :

  • Hợp đồng tương lai chỉ số : 3.000 đồng/ hợp đồng
  • Hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ: 5.000 đồng/ hợp đồng

 

BIỂU PHÍ KHÁCH HÀNG KHI GIAO DỊCH PHÁI SINH

 

Trước

15/02/2019

Sau

 

 

 

 

 

Phí GD tại CTCK

5,000 đồng/hợp đồng tương lai

 

Phí GD tại CTCK

5,000 đồng/hợp đồng tương lai

Phí GD tại SGDCK

 

 

Phí GD tại SGDCK

3,000 đồng/ hợp đồng TL chỉ số

Phí quản lý vị thế

 

 

Phí quản lý vị thế

3,000 đồng/hợp đồng/tài khoản/ngày

Phí quản lý tài sản ký quỹ

 

 

Phí quản lý tài sản ký quỹ

0,003% giá trị lũy kế số dư tài sản ký quỹ (tiền + giá trị chứng khoán tính theo mệnh giá)/tài khoản/tháng (tối đa không quá 2.000.000 đồng/tài khoản/tháng, tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng/tài khoản/tháng)

 

Vì vây, các Anh/ Chị có khách hàng giao dịch phái sinh thì nhắc khách hàng bắt đầu ngày 15/02/2019 nếu không có giao dịch thì rút hết tiền về sub 80, để không bị phát sinh thu phí quản lý tài sản ký quỹ.  Khách hàng có giao dịch cuối ngày không đóng vị thế , thì sẽ phát sinh phí quản lý.