QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHOẢN CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

 

I. MỞ/ ĐÓNG TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1. Các quy định:

► Nhà đầu tư (NĐT)  phải mở tài khoản giao dịch chứng khoán thông thường trước khi mở tài khoản giao dịch chứng khoán phái sinh (GD CKPS).

► Mỗi NĐT được mở 1 tài khoản GD CKPS duy nhất tại KIS.

► Tài khoản GD CKPS tại KIS có dạng:

+ Đối với NĐT trong nước: 057Cxxxxxx –80.

+ Đối với NĐT nước ngoài: 057Fxxxxxx –80.

► Tài khoản GD CKPS chỉ được kích hoạt sau 01 ngày kể từ ngày KIS nhận được hồ sơ mở TK hợp lệ.

► Tài khoản GD CKPS chỉ được đóng sau khi NĐT hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thanh toán; đóng hoặc chuyển khoản toàn bộ vị thế; rút hoặc giải tỏa toàn bộ tài sản ký quỹ.

2. Quy trình thực hiện:

 

II. QUY ĐỊNH TRONG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH:

1. Các bước chuẩn bị giao dịch:

 

2. Quy định trong giao dịch:

- Chỉ các tài khoản được mở và nộp ký quỹ thành công theo đúng các quy định của KIS mới có thể đặt lệnh trên hệ thống GD CKPS.

-Nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về tỉ lệ ký quỹ ban đầu, tỉ lệ sử dụng tài sản ký quỹ… theo quy định của KIS.

- Tỉ lệ ký quỹ ban đầu (Theo quy định của VSD): 13%

- Tỉ lệ sử dụng tài sản ký quỹ được chia làm 3 mức:

+ Cảnh báo mức độ 1 (Tỉ lệ sử dụng tài sản ký quỹ trong khoảng từ 75% đến dưới 85%): Khách hàng không được mở thêm vị thế mới, ngoại trừ thực hiện giao dịch đối ứng để đóng vị thế.

+ Cảnh báo mức độ 2 (Tỉ lệ sử dụng tài sản ký quỹ trong khoảng từ 85% đến dưới 95%): Khách hàng phải bổ sung tài sản ký quỹ hoặc đóng bớt vị thế hiện tại để đưa tỉ lệ sử dụng tài sản ký quỹ xuống dưới mức cảnh báo 1 trong thời gian yêu cầu.

+ Cảnh báo mức độ 3 (Tỉ lệ sử dụng tài sản ký quỹ từ 95% trở lên): KIS thực hiện đóng vị thế bắt buộc ngay lập tức.

a.  Thời gian GD và các loại lệnh:

Phiên giao dịch

Thời gian

Loại lệnh

Phiên khớp lệnh đình kỳ mở cửa

08g45 – 09g00

 

LO, ATO

Phiên khớp lệnh liên tục

09g00 – 11g30

13g00 – 14g30

LO, MOK, MAK, MTL

Phiên khớp lệnh đình kỳ đóng cửa

14g30 – 14g45

LO, ATC

Giao dịch thỏa thuận

08g45 – 11g30

13g00 – 14g45

 

 

b. Biên độ giao động giá của HĐTL chỉ số VN30 là:  ± 7%

Giá trần = Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 7%)
Giá sàn = Giá tham chiếu - (Giá tham chiếu x 7%) 

c.  Quy định về hủy/ sửa lệnh:

-Lệnh ATO, ATC không được phép sửa, chỉ được hủy trong thời gian cho phép.

-Toàn bộ các lệnh không được phép hủy/sửa trong 05 phút cuối của phiên khớp lệnh định kỳ.

3. Các giao dịch tiền:

a. Nộp/ rút tiền giao dịch CKPS, bằng các cách thức sau:

- Nộp/rút tiền tại quầy Ngân hàng hoặc chuyển khoản tiền vào các tài khoản tổng của KIS, ghi rõ nộp dung: “Nộp tiền vào tài khoản 057Xxxxxxx-80, Nguyễn Văn A”.

- Chuyển tiền nội bộ từ các tiểu khoản đuôi “…00”; “…01” sang tiểu khoản đuôi …”80” hoặc ngược lại nếu các tiểu khoản có tiền mặt khả dụng.

- Nộp tiền tại ngân hàng, KH chịu phí theo quy định của Ngân hàng (nếu có).

b. Chuyển tiền ký quỹ lên tài khoản ký quỹ tại VSD:

- Sau khi đã nộp tiền thành công vào tài khoản giao dịch CKPS tại KIS, NĐT phải thực hiện bước nộp ký quỹ lên tài khoản ký quỹ tại VSD.

- Yêu cầu nộp ký quỹ phải được gửi bởi chính NĐT thông qua hệ thống giao dịch online của KIS. Sau khi nhận được yêu cầu nộp ký quỹ của NĐT, phòng kế toán thực hiện các bước tiếp theo để hoàn thành việc ký quỹ lên VSD trước khi NĐT có thể giao dịch.

- Các yêu cầu nộp ký quỹ lên VSD được gửi trước 16h00 sẽ được hạch toán ngay trong ngày, các yêu cầu gửi sau 16h00 sẽ được VSD hạch toán vào ngày hôm sau.

- Chỉ sau khi tiền ký quỹ được hạch toán vào TK ký quỹ tại VSD thì NĐT mới có thể tiến hành đặt lệnh giao dịch.

- Phí mỗi lần yêu cầu chuyển tiền nộp ký quỹ lên VSD hoặc rút tiền ký quỹ từ VSD về do Vietinbank thu, hiện tại là 5.500đ/lần.

4.. Giới hạn vị thế:

- Giới hạn vị thế được áp dụng theo từng loại tài khoản của nhà đầu tư và từng loại Hợp đồng tương lai

- Nhà đầu tư sẽ không thể mở thêm vị thế khi số lượng vị thế mở đang năm giữ đã chạm tới giới hạn vị thế theo quy định

IV. QUY ĐỊNH VỀ BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN

Hàng ngày, hệ thống KBOS sẽ tính toán theo giá thanh toán cuối ngày đối với các vị thế NĐT nắm giữ, từ đó tính ra lãi/lỗ hàng ngày trên TK của NĐT. NĐT có thể theo dõi mức độ lãi/lỗ trên tài khoản của mình thông qua hệ thống GD online.

1. Trách nhiệm của Nhà đầu tư:

-  Theo dõi tài khoản GD CKPS của mình, theo dõi các thông báo của KIS để chủ động chuẩn bị nguồn tiền, thanh toán các khoản lỗ vị thế/ phí giao dịch/ thuế… trước 9h30 sáng ngày T+1 (Ngày T là ngày phát sinh các khoản lỗ vị thế/ phí giao dịch/ thuế…).

2. Quyền của Nhà đầu tư:

 

-  Được nhận thanh toán lãi vị thế trước 11h ngày T+1 (Ngày T là ngày phát sinh khoản lãi)

 

  • Trong quá trình sử dụng dịch vụ tại công ty chúng tôi, nếu Quý khách hàng có bất kỳ yêu cầu hoặc thắc mắc cần giải đáp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
  •  

-       Chuyên viên chăm sóc khách hàng.

-       Bộ phận dịch vụ: (028) 3914 8585 - Ext: 1

Trân trọng!