I. MỞ/ ĐÓNG TÀI KHOẢN VÀ ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1. Các quy định:

► NĐT phải mở tài khoản GD chứng khoán thông thường trước khi mở tài khoản GDCK phái sinh.

► Mỗi NĐT được mở 1 tài khoản GDCKPS duy nhất tại KIS.

► Tài khoản GDCK PS tại KIS có dạng:

+ Đối với NĐT trong nước: 057Cxxxxxx –80.

+ Đối với NĐT nước ngoài: 057Fxxxxxx –80.

► Tài khoản GDCK PS chỉ được kích hoạt sau 01 ngày kể từ ngày KIS nhận được hồ sơ mở TK hợp lệ.

► TK GDCK PS chỉ được đóng sau khi NĐT hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thanh toán; đóng hoặc chuyển khoản toàn bộ vị thế; rút hoặc giải tỏa toàn bộ tài sản ký quỹ.

2. Quy trình thực hiện:

 

II. QUY ĐỊNH TRONG GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH:

1. Các bước chuẩn bị giao dịch:

 

2. Quy định trong giao dịch:

- Chỉ các tài khoản được mở và nộp ký quỹ thành công theo đúng các quy định của KIS mới có thể đặt lệnh trên hệ thống GD CKPS.

-Nhà đầu tư phải tuân thủ các quy định về tỉ lệ ký quỹ ban đầu, tỉ lệ sử dụng tài sản ký quỹ… theo quy định của KIS.

a.  Thời gian GD và các loại lệnh:

Phiên giao dịch

Thời gian

Loại lệnh

Phiên khớp lệnh đình kỳ mở cửa

08g45 – 09g00

 

LO, ATO

Phiên khớp lệnh liên tục

09g00 – 11g30

13g00 – 14g30

LO, MOK, MAK, MTL

Phiên khớp lệnh đình kỳ đóng cửa

14g30 – 14g45

LO, ATC

Giao dịch thỏa thuận

08g45 – 11g30

13g00 – 14g45

 

 

b. Biên độ giao động giá của HĐTL chỉ số VN30 là:  7%.

c.  Quy định về hủy/ sửa lệnh:

-Lệnh ATO, ATC không được phép sửa, chỉ được hủy trong thời gian cho phép.

-Toàn bộ các lệnh không được phép hủy/sửa trong 05 phút cuối của phiên khớp lệnh định kỳ.

3. Các giao dịch tiền:

a. Nộp/ rút tiền giao dịch CKPS, bằng các cách thức sau:

- Nộp/rút tiền tại quầy Ngân hàng hoặc chuyển khoản tiền vào các tài khoản tổng của KIS, ghi rõ nộp dung: “Nộp tiền vào tài khoản 057Xxxxxxx-80, Nguyễn Văn A”.

- Chuyển tiền nội bộ từ các tiểu khoản đuôi “…00”; “…01” sang tiểu khoản đuôi …”80” hoặc ngược lại nếu các tiểu khoản có tiền mặt khả dụng.

- Nộp tiền tại ngân hàng, KH chịu phí theo quy định của Ngân hàng (nếu có).

b. Chuyển tiền ký quỹ lên tài khoản ký quỹ tại VSD:

- Sau khi đã nộp tiền thành công vào tài khoản giao dịch CKPS tại KIS, NĐT phải thực hiện bước nộp ký quỹ lên tài khoản ký quỹ tại VSD.

- Yêu cầu nộp ký quỹ phải được gửi bởi chính NĐT thông qua hệ thống giao dịch online của KIS. Sau khi nhận được yêu cầu nộp ký quỹ của NĐT, phòng kế toán thực hiện các bước tiếp theo để hoàn thành việc ký quỹ lên VSD trước khi NĐT có thể giao dịch.

- Các yêu cầu nộp ký quỹ lên VSD được gửi trước 16h00 sẽ được hạch toán ngay trong ngày, các yêu cầu gửi sau 16h00 sẽ được VSD hạch toán vào ngày hôm sau.

- Chỉ sau khi tiền ký quỹ được hạch toán vào TK ký quỹ tại VSD thì NĐT mới có thể tiến hành đặt lệnh giao dịch.

- Phí mỗi lần yêu cầu chuyển tiền nộp ký quỹ lên VSD hoặc rút tiền ký quỹ từ VSD về do Vietinbank thu, hiện tại là 5.500đ/lần.

III. QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

1. Tỉ lệ và các mức cảnh báo

a. Tỉ lệ ký quỹ ban đầu: 10%

b. Các mức cảnh báo:

    95%: Mức cảnh báo 3

    90%: Mức cảnh báo 2

    80%: Mức cảnh báo 1

Lưu ý:

            1.  Tỉ lệ sử dụng TSKQ thấp hơn mức cảnh báo 1 (<=80%):

            - Tài khoản của KH ở trạng thái bình thường, KH được quyền giao dịch hoặc rút tiền.

            2.  Tỉ lệ sử dụng TSKQ trong khoảng từ 80% đến 90%:

- Khách hàng không thể thực hiện giao dịch làm tăng số lượng vịthế nắm giữ; không thể thực hiện rúttiền.

- KIS sẽ gửi tin cảnh báo cho KH để KH chủ động kiểm soát tài khoản.

3. Tỉ lệ sử dụng TSKQ trong khoảng từ 90% đến 95%:

KIS gửi TB yêu cầu KH bổ sung ký quỹ hoặc đóng bớt vị thế đểđưa tỉ lệ sử dụng TSKQ xuống thâp hơn mức cảnh báo 1; thời gian để KH xử lý là 01 ngày làm việc kể từ ngày KIS gửi TB.

Sau thời gian này, KIS sẽ tiến hành xử lý tài khoản củaKH.

4. Tỉ lệ sử dụng TSKQ vượt mức cảnh báo 3(>95%):

KIS gửi TB yêu cầu KH bổ sung ký quỹ hoặc đóng bớt vị thế để đưa tỉ lệ sử dụng TSKQ xuống thâp hơn mức cảnh báo 1; thời gian để KH xử lý là 01 ngày làm việc kể từ ngày KIS gửi TB. Sau thời gian này, KIS sẽ tiến hành xử lý tài khoản của KH.

2. Giới hạn vị thế:

 

- Giới hạn vị thế được áp dụng theo từng loại tài khoản của nhà đầu tư và từng loại Hợp đồng tương lai

- Khi số lượng vị thế nhà đầu tư nắm giữ đạt tới 80% giới hạn vị thế của nhà đầu tư đó. KIS sẽ gửi thông báo tới nhà đầu tư để nhà đầu tư chủ động kiểm soát tài khoản của mình.

- Khi số lượng vị thế nắm giữ của nhà đầu tư đạt tới 99% giới hạn, nhà đầu tư không thể tiếp tục thực hiện giao dịch làm tăng vị thế.

IV. QUY ĐỊNH VỀ BÙ TRỪ VÀ THANH TOÁN

Hàng ngày,hệ thống KBOS sẽ tính toán theo giá thanh toán cuối ngày đối với các vị thếNĐTnắm giữ, từ đó tính ra lãi/lỗ hàng ngày trên TK của NĐT. NĐT có thể theo dõi mức độ lãi/lỗ trên tài khoản của mình thông qua hệ thống GD online.

1. Trách nhiệm của Nhà đầu tư:

-  Theo dõi tài khoản GD CKPS của mình, theo dõi các TB của KIS để chủ động chuẩn bị nguồn tiền, thanh toán các khoản lỗ vị thế/ phí GD/ thuế… trước 9h30 sáng ngày T+1 (Ngày T là ngày phát sinh các khoản lỗ vị thế/ phíGD/ thuế…).

2. Quyền của Nhà đầu tư:

 

-  Được nhận thanh toán lãi vị thế trước 11h ngày T+1 (Ngày T là ngày phát sinh khoản lãi)

 

Lưu ý:

-   Việc thanh toán lãi/ lỗ hàng ngày và nhau, do đó có thể có trường hợp NĐT bị gọi ngưỡng cảnh báo, nhưng cùng ngày hôm đó, NĐ củamình.

-   Việc bổ sung tài sản ký quỹ hoàn toàn độc lập với bổ sung TSKQ do tỉ lệ sử dụng TSKQ vượt các vẫn được thanh toán lãi vị thế từ hoạt động đầutư

-   Vui lòng xem file: Hướng dẫn giao dịch Chứng khoán phái sinh tại KIS

  • Trong quá trình sử dụng dịch vụ tại công ty chúng tôi, nếu Quý khách hàng có bất kỳ yêu cầu hoặc thắc mắc cần giải đáp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
  •  

-       Chuyên viên chăm sóc khách hàng.

-       Bộ phận dịch vụ: (028) 3914 8585 - Ext: 1

Trân trọng!