31/07/2019

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CẢ LÔ CỔ PHẦN

Của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco

         Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-ĐTKDV ngày 29/07/2019 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) về việc bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco (Domesco): 

1.Thông tin về Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

    - Địa chỉ: 66 Quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

- Điện thoại: (84-277) 3.852.278/ (84.277) 3.859.370       Fax: (84-277) 3.851.270

- Lĩnh vực kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế, hóa chất xét nghiệm; nước uống tinh khiết, nước khoáng thiên nhiên và nước uống từ dược liệu; nguyên liệu, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng; thu mua, trồng và chiết xuất dược liệu làm thuốc.

- Vốn điều lệ: 347.274.650.000 đồng

- Vốn của SCIC: 120.544.670.000 đồng (tương ứng 34,71% vốn điều lệ)

2. Điều kiện tham dự đấu giá:Tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco.

3. Tổ chức tư vấn: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)

4. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá cả lô

- Loại cổ phần đấu giá: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

- Số lượng cổ phần đấu giá: 12.054.467 cổ phần (bằng chữ: Mười hai triệu không trăm năm mươi tư nghìn bốn trăm sáu mươi bảy cổ phần) (tương ứng 34,71% vốn điều lệ)

- Giá khởi điểm để đấu giá: 119.600 đồng/ cổ phần

- Bước giá: 100 đồng/ cổ phần

- Hình thức đấu giá: Đấu giá cả lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần đấu giá.

- Số lượng cổ phần mua tối thiểu đối với nhà đầu tư trong nước và nước ngoài: 12.054.467 cổ phần (bằng chữ: Mười hai triệu không trăm năm mươi tư nghìn bốn trăm sáu mươi bảy cổ phần)

- Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước và nước ngoài: 12.054.467 cổ phần (bằng chữ: Mười hai triệu không trăm năm mươi tư nghìn bốn trăm sáu mươi bảy cổ phần)

5. Công bố thông tin:từ ngày 31/07/2019 tới ngày 05/08/2019 trên báo Đầu tư chứng khoán, Báo Hà Nội mới, Báo Đồng Tháp và trên các website của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, SCIC, PSI, Domesco và các đại lý đấu giá.

6. Thời gian nộp hồ sơ năng lực:Từ ngày 31/07/2019 đến 16h00 ngày 20/08/2019 tại trụ sở SCIC, tầng 23 tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

7.Trong trường hợp không chấp thuận Nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá cả lô, SCIC sẽ có trả lời bằng văn bản trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ năng lực của Nhà đầu tư và trước 14h00 ngày 22/08/2019.

8. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc:Từ ngày 23/08/2019 đến 16h00 ngày 29/08/2019 tại các Đại lý đấu giá (danh sách và địa chỉ các đại lý tại Phụ lục đính kèm Quy chế, được công bố trên website của Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, SCIC, PSI, Domesco và các đại lý đấu giá)

9. Thời gian nộp Phiếu tham dự đấu giá:chậm nhất 14h00 ngày 30/08/2019 tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

10. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian: 14h30 ngày 30/08/2019

- Địa điểm: tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, số 16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

11. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền đặt cọc:

- Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: 31/08/2019 – 06/09/2019

- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng giá: 03/09/2019 – 09/09/2019

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: Quy chế đấu giá

 

28/05/2019

HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Lúc 16h00 ngày 27/05/2019, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty CP Cao su Đà Nẵng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ ban hành kèm Quyết định số 171/QĐ-SGDHCM ngày 15/05/2019 thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo.

16/05/2019

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

Tên Doanh nghiệp

 Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng

Số cổ phần đấu giá

 

4.209.800 (Bốn triệu hai trăm lẻ chín ngàn tám trăm) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

 

46.452 (Bốn mươi sáu ngàn bốn trăm năm mươi hai) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

1 (Một) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 cổ phầnvà phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phần

Số cổ phần được mua nhiều nhất

4.209.800 cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

4.209.800 cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ08h00 ngày16/05/2019 đến 16h00 ngày 27/05/2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước15h00 ngày31/05/2019

Thời gian đấu giá

15h00 ngày 04/06/2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày05/06/2019 đến ngày 11/06/2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 05/06/2019 đến ngày 11/06/2019

 

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

18/04/2019

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

Tên Doanh nghiệp

Công ty cổ phần nước Thủ Dầu Một

Số cổ phần đấu giá

9.500.000 (Chín triệu năm trăm ngàn) cổ phần

 

Mệnh giá

10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

27.500 (Hai mươi bảy ngàn năm trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 cổ phầnvà phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phần

Số cổ phần được mua nhiều nhất

9.500.000 cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

9.500.000cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ08h00 ngày19/04/2019 đến 16h00 ngày 10/05/2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước15h00 ngày16/05/2019

Thời gian đấu giá

09h00 ngày 20/05/2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày21/05/2019 đến ngày 30/05/2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 21/05/2019 đến ngày 27/05/2019

 

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

29/03/2019

Thông báo đăng ký đấu giá Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu

Tên Doanh nghiệp

 Ban Quản lý và Điều hành Bến xe tàu

Số cổ phần đấu giá

 

2.012.470 (Hai triệu không trăm mười hai ngàn bốn trăm bảy mươi) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

 

10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

 

10 (Mười) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 cổ phầnvà phải đăng ký theo bội số của 10 cổ phần

Số cổ phần được mua nhiều nhất

 

2.012.470cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

1.687.290cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ08h00 ngày01/04/2019 đến 16h00 ngày 18/04/2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước15h00 ngày24/04/2019

Thời gian đấu giá

09h00 ngày 26/04/2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày27/04/2019 đến ngày 06/05/2019 

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 02/05/2019 đến ngày 07/05/2019

 

 


Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

 

01/03/2019

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi

Tên Doanh nghiệp

 

 Công ty TNHH MTV Cà phê Thắng Lợi

Số cổ phần đấu giá

6.256.100 (Sáu triệu hai trăm năm mươi sáu ngàn một trăm) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

21.300 (Hai mươi mốt ngàn ba trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 cổ phầnvà phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phần

Số cổ phần được mua nhiều nhất

6.198.500 cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

6.198.500 cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ08h00 ngày04/03/2019 đến 16h00 ngày 20/03/2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước15h00 ngày26/03/2019

Thời gian đấu giá

09h00 ngày28/03/2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày29/03/2019 đến ngày 06/04/2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày29/03/2019 đến ngày 04/04/2019

 

 

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá
 

HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt

Lúc 16h00 ngày 07/03/2019, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nắm giữ, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 14 Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nắm giữ ban hành kèm Quyết định số 45/QĐ-SGDHCM ngày 22/02/2019 thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo.

 

25/02/2019

Thông báđăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt

Tên Doanh nghiệp

 

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Đô thị Đà Lạt

Số cổ phần đấu giá

 

1.279.300 (Một triệu hai trăm bảy mươi chín ngàn ba trăm) cổ phần

 

Mệnh giá

10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

 

36.800 (Ba mươi sáu ngàn tám trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

 

100 (Một trăm) cổ phần;

Bước giá

100 (Một trăm) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 cổ phầnvà phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phần

Số cổ phần được mua nhiều nhất

 

1.279.300 cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

0 cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ08h00 ngày25/02/2019 đến 16h00 ngày 07/03/2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước15h00 ngày13/03/2019

Thời gian đấu giá

09h00 ngày15/03/2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày16/03/2019 đến ngày 22/03/2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày18/03/2019 đến ngày 22/03/2019


Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá
 Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng

Tên Doanh nghiệp

Công ty cổ phần Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng

Số cổ phần đấu giá

1.500.000 (Một triệu năm trăm ngàn) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

30.000 (Ba mươi ngàn) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

10 (Mười) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 cổ phầnvà phải đăng ký theo bội số của 10 cổ phần

Số cổ phần được mua nhiều nhất

1.500.000 cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

1.500.000 cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ08h00 ngày25/02/2019 đến16h00 ngày18/03/2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước15h00 ngày22/03/2019

Thời gian đấu giá

09h00 ngày26/03/2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày27/03/2019 đến ngày05/04/2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày27/03/2019 đến ngày02/04/2019


Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá
 Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

 

09/01/2019

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk

Tên Doanh nghiệp

 

Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư Xây dựng Đắk Lắk

Số cổ phần đấu giá

18.348.200 (Mười tám triệu ba trăm bốn mươi tám ngàn hai trăm) cổ phần;

Mệnh giá

10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

14.300 (Mười bốn ngàn ba trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 cổ phần và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phần

Số cổ phần được mua nhiều nhất

18.348.200 cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

15.444.800 cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ8h00 ngày07/01/2019 đến16h00 ngày23/01/2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước15h00 ngày29/01/2019

Thời gian đấu giá

15h00 ngày31/01/2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 01/02/2019 đến ngày 15/02/2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 01/02/2019 đến ngày 14/02/2019

 

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá
 Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

09/01/2019

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

Tên Doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Đô thị và Môi trường Đắk Lắk

Số cổ phần đấu giá

2.891.200 (Hai triệu tám trăm chín mươi mốt nghìn hai trăm) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

11.500 (Mười lăm ngàn năm trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 cổ phần và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phần

Số cổ phần được mua nhiều nhất

2.891.200 cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

2.891.200 cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 07/01/2019 đến 16h00 ngày 23/01/2019

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước 15h00 ngày 29/01/2019

Thời gian đấu giá

09h00 ngày 31/01/2019

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 01/02/2019 đến ngày 15/02/2019

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 01/02/2019 đến ngày 14/02/2019

 


Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá
 Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

19/11/2018

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa

 

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa

Số cổ phần đấu giá

7.340.000 (Bảy triệu ba trăm bốn mươi ngàn) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng

Giá khởi điểm

13.200 (Mười ba ngàn hai trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 cổ phần và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phần

Số cổ phần được mua nhiều nhất

7.340.000 cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

7.340.000 cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h00 ngày 15/11/2018 đến 16h00 ngày 27/11/2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước 15h00 ngày 03/12/2018

Thời gian đấu giá

15h00 ngày 05/12/2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 06/12/2018 đến ngày 12/12/2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 06/12/2018 đến ngày 12/12/2018


 Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

14/11/2018

Thông báo đăng ký đấu giá Tổng công ty Thương mai Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

 

Tên Doanh nghiệp

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

Số cổ phần đấu giá

30.958.800 (Ba mươi triệu chín trăm năm mươi tám ngàn tám trăm) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười ngàn) đồng

Giá khởi điểm

11.900 (Mười một ngàn chín trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 cổ phần (Một trăm cổ phần)

Bước giá

100 đồng (Một trăm đồng)

Số cổ phần được mua ít nhất

100 cổ phần và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phần

Số cổ phần được mua nhiều nhất

30.958.800 cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

0 cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h00 ngày 13/11/2018 đến 16h00 ngày 23/11/2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước15h00 ngày29/11/2018

Thời gian đấu giá

09h00 ngày03/12/2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày04/12/2018 đến ngày10/12/2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày04/12/2018 đến ngày10/12/2018

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

19/11/2018

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang

 

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Nha Trang

Số cổ phần đấu giá

644.000 (Sáu trăm bốn mươi bốn ngàn) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười ngàn) đồng

Giá khởi điểm

11.700 (Mười một ngàn bảy trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 ( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

644.000cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

644.000cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h00 ngày 15/11/2018 đến 16h00 ngày 27/11/2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước 15h00 ngày 03/12/2018

Thời gian đấu giá

09h00 ngày 05/12/2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 06/12/2018 đến ngày 12/12/2018 

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 06/12/2018 đến ngày 12/12/2018 

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

 

14/11/2018

Thông báo đăng ký đấu giá Tổng công ty Thương mai Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

 

Tên Doanh nghiệp

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP

Số cổ phần đấu giá

30.958.800 (Ba mươi triệu chín trăm năm mươi tám ngàn tám trăm) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười ngàn) đồng

Giá khởi điểm

11.900 (Mười một ngàn chín trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 cổ phần (Một trăm cổ phần)

Bước giá

100 đồng (Một trăm đồng)

Số cổ phần được mua ít nhất

100 cổ phần và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phần

Số cổ phần được mua nhiều nhất

30.958.800 cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

0 cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h00 ngày 13/11/2018 đến 16h00 ngày 23/11/2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước15h00 ngày29/11/2018

Thời gian đấu giá

09h00 ngày03/12/2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày04/12/2018 đến ngày10/12/2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày04/12/2018 đến ngày10/12/2018

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

 

01/11/2018

HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

Lúc 16h00 ngày 29/10/2018, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ do Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ nắm giữ, chỉ có một nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 14 Quyết định số 411/QĐ-SGDHCM ngày 17/10/2018 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ do Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ nắm giữ thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công. Nhà đầu tư được nhận lại tiền đặt cọc tại Đại lý đấu giá nơi đăng ký mua bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ do Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ nắm giữ.

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.

23/10/2018

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

 

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Đô thị Cần Thơ

Số cổ phần đấu giá

1.627.470 (Một triệu sáu trăm hai mươi bảy ngàn bốn trăm bảy mươi) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười ngàn) đồng

Giá khởi điểm

14.111 (Mười bốn ngàn một trăm mười một) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

10 cổ phần (Mười cổ phần)

Bước giá

1 đồng (Một đồng)

Số cổ phần được mua ít nhất

100 cổ phần và phải đăng ký theo bội số của 10 cổ phần

Số cổ phần được mua nhiều nhất

1.627.470 cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

1.627.470 cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ08h00 ngày19/10/2018 đến16h00 ngày29/10/2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước 15h00 ngày02/11/2018

Thời gian đấu giá

15h00 ngày06/11/2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 07/11/2018 đến ngày 13/11/2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

 Từ ngày 07/11/2018 đến ngày 13/11/2018

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

 

23/10/2018

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Thiết bị điện VINASINO

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Thiết bị điện VINASINO

Số cổ phần đấu giá

4.849.000 (Bốn triệu tám trăm bốn mươi chín ngàn) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười ngàn) đồng

Giá khởi điểm

14.020 (Mười bốn ngàn không trăm hai mươi) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 cổ phần (Một trăm cổ phần)

Bước giá

10 đồng (Mười đồng)

Số cổ phần được mua ít nhất

100 cổ phần và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phần

Số cổ phần được mua nhiều nhất

4.849.000 cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

1.155.000 cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ ngày 08h00 ngày19/10/2018đến16h00 ngày29/10/2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước 15h00 ngày02/11/2018

Thời gian đấu giá

09h00 ngày06/11/2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 07/11/2018 đến ngày 13/11/2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

 Từ ngày 07/11/2018 đến ngày 13/11/2018

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

 

10/10/2018

HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai

Lúc 16h00 ngày 09/10/2018, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai do Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai nắm giữ, chỉ có một nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 14 Quyết định số 379/QĐ-SGDHCM ngày 27/09/2018 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai do Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai nắm giữ thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công. Nhà đầu tư được nhận lại tiền đặt cọc tại Đại lý đấu giá nơi đăng ký mua bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai do Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai nắm giữ.

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.

 

02/10/2018

HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần lần 2 ra công chúng của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV

Lúc 16h00 ngày 27/09/2018, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 15 Quyết định số 343/QĐ-SGDHCM  ngày 06/9/2018 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần lần 2 ra công chúng của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.

 

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.

 

02/10/2018

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai

 

Tên Doanh nghiệp

Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Đồng Nai

Số cổ phần đấu giá

3.137.628 (Ba triệu một trăm ba mươi bảy ngàn sáu trăm hai tám) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười ngàn) đồng

Giá khởi điểm

20.000 (Hai mươi ngàn) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

1 (Một) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 cổ phần và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phần

Số cổ phần được mua nhiều nhất

3.137.628 cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

1.960.000 cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

từ 08h00 ngày 28/09/2018 đến 16h00 ngày 09/10/2018 

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước15h00 ngày15/10/2018

Thời gian đấu giá

09h00 ngày17/10/2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày18/10/2018 đến ngày24/10/2018 

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày18/10/2018 đến ngày24/10/2018

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

 

02/10/2018

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Điện nước An Giang

 

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Điện nước An Giang

Số cổ phần đấu giá

19.045.500 (Mười chín triệu không trăm bốn mươi lăm ngàn năm trăm) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười ngàn) đồng

Giá khởi điểm

21.209 (Hai mươi mốt ngàn hai trăm lẻ chín) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 cổ phần (Một trăm cổ phần)

Bước giá

1 đồng (Một đồng)

Số cổ phần được mua ít nhất

100 cổ phần và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phần

Số cổ phần được mua nhiều nhất

19.045.500 cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

19.045.500 cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h00 ngày 01/10/2018 đến 16h00 ngày 10/10/2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước 15h00 ngày 16/10/2018 tại các Đại lý đấu giá

Thời gian đấu giá

15h00 ngày 18/10/2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 19/10/2018 đến ngày 25/10/2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 19/10/2018 đến ngày 25/10/2018


Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

 

02/10/2018

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty TNHH Một thành viên Cao su Sông Bé

 

Tên Doanh nghiệp

Công ty TNHH Một thành viên Cao su Sông Bé

Số cổ phần đấu giá

41.000.000 (Bốn mươi mốt triệu) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 cổ phần và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phần

Số cổ phần được mua nhiều nhất

41.000.000 cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

41.000.000 cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 01/10/2018 đến 16h00 ngày 17/10/2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước 15h00 ngày 23/10/2018

Thời gian đấu giá

09h00 ngày 25/10/2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 26/10/2018 đến ngày 03/11/2018 

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 26/10/2018 đến ngày 01/11/2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 
21/09/2018
HOSE: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Nhà Cà Mau

Lúc 16h00 ngày 19/9/2018, là thời điểm kết thúc thời hạn đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền cọc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Nhà Cà Mau do Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh Cà Mau nắm giữ, không có nhà đầu tư tham gia đăng ký đấu giá. Theo Điều 14 Quyết định số 344/QĐ-SGDHCM ngày 06/9/2018 về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Nhà Cà Mau do Quỹ Đầu tư phát triển Tỉnh Cà Mau nắm giữ thì cuộc đấu giá này không đủ điều kiện để tổ chức đấu giá nên cuộc đấu giá được coi là không thành công.

Ban tổ chức đấu giá trân trọng thông báo.

19/09/2018

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Tân Hội

Số cổ phần đấu giá

1.400.000 (Một triệu bốn trăm ngàn) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

10.895 (Mười ngàn tám trăm chín mươi lăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

01 đồng (Một đồng)

Số cổ phần được mua ít nhất

100 cổ phần và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phần

Số cổ phần được mua nhiều nhất

1.400.000 cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

1.400.000 cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08h00 ngày 18/09/2018 đến 16h00 ngày 28/09/2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước15h00ngày04/10/2018

Thời gian đấu giá

09h00 ngày08/10/2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày09/10/2018 đến ngày15/10/2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày09/10/2018 đến ngày15/10/2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

19/09/2018

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An

Số cổ phần đấu giá

2.919.600 (Hai triệu chín trăm mười chín ngàn sáu trăm) cổ phần

Mệnh giá

10.000 (Mười ngàn) đồng/cổ phần

Giá khởi điểm

15.500(Mười lăm ngàn năm trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) cổ phần

Bước giá

100 (Một trăm) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 cổ phần và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phần

Số cổ phần được mua nhiều nhất

2.919.600 cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

1.862.000 cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ8h00 ngày19/09/2018 đến16h00ngày05/10/2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước15h00 ngày11/10/2018

Thời gian đấu giá

09h00 ngày 15/10/2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày16/10/2018 đến ngày25/10/2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày16/10/2018 đến ngày22/10/2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

28/08/2018

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty TNHH Một thành viên In Tổng hợp Bình Dương

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty TNHH Một thành viên In Tổng hợp Bình Dương

Số cổ phần đấu giá

5.453.500 (Năm triệu bốn trăm năm mươi ba ngàn năm trăm) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

12.500 (Mười hai ngàn năm trăm) đồng/cổ phần

Bước khối lượng

100 (Một trăm) đồng

Bước giá

100 (Một trăm) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 cổ phần và phải đăng ký theo bội số của 100 cổ phần

Số cổ phần được mua nhiều nhất

5.453.500 cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

4.410.000 cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 29/08/2018 đến 16h00 ngày 17/09/2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước 15h00 ngày 21/09/2018

Thời gian đấu giá

09h00 ngày 25/09/2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

 Từ ngày 26/09/2018 đến ngày 05/10/2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

 Từ ngày 26/09/2018 đến ngày 02/10/2018

 

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

17/08/2018

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh

Số cổ phần đấu giá

1.798.060 (Một triệu bảy trăm chín mươi tám ngàn không trăm sáu mươi đồng) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

13.060 (Mười ba ngàn không trăm sáu mươi) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

10 ( Mười) Cổ phần

Bước giá

10 ( Mười ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 10 cổ phần

Số cổ phần được mua nhiều nhất

1.798.060cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

1.798.060cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

08h00 ngày 16/08/2018 đến 16h00 ngày 27/08/2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước 15h00 ngày31/08/2018

Thời gian đấu giá

09h00 ngày05/09/2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

 Từ ngày 06/09/2018đến ngày 12/09/2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

 Từ ngày 06/09/2018đến ngày 12/09/2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

09/08/2018

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

Số cổ phần đấu giá

48.040.531 (Bốn mươi tám triệu không trăm bốn mươi ngàn năm trăm ba mươi mốt) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

10.600 (Mười ngàn sáu trăm) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

1 ( Một ) Cổ phần

Bước giá

100 ( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 1 cổ phần

Số cổ phần được mua nhiều nhất

48.040.531 cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

NĐT nước ngoài không được tham gia mua cổ phần đợt này

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08 giờ ngày  13/08/2018đến 16 giờ ngày 29/08/2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước 15h00 ngày05/09/2018

Thời gian đấu giá

09h00 ngày07/09/2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 08/09/2018 đến ngày 17/09/2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 10/09/2018 đến ngày 14/09/2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

 

26/07/2018

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty TNHH Một thành viên Cà Phê Ea Pốk

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty TNHH Một thành viên Cà Phê Ea Pốk

Số cổ phần đấu giá

5.692.500(Năm triệu sáu trăm chín mươi hai ngàn năm trăm) cổ phần.

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

10.200( Mười ngàn hai trăm) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

100 ( Một trăm) Cổ phần

Bước giá

100 ( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

5.692.500(Năm triệu sáu trăm chin mươi hai ngàn năm trăm ) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

4.874.200( Bốn triệu tám trăm bảy mươi bốn ngàn hai trăm  ) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h ngày 25 tháng 07 năm 2018 đến 16 giờ ngày 10 tháng 08 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 15h ngày 16 tháng 08 năm 2018

Thời gian đấu giá

9 giờ 00 ngày 20 tháng 08 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 21 tháng 08 năm 2018 đến ngày 30 tháng 08 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 21 tháng 08 năm 2018 đến ngày 27 tháng 08 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm: quy chế đấu giá

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Đơn đăng kí tham gia đấu giá

Thông báo kết quả đấu giá: Kết quả đấu giá

 

18/07/2018

Thông báo đăng ký đấu giá Công Ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công Ty Cổ phần Dầu khí Dương Đông Kiên Giang

 

Số cổ phần đấu giá

156.200( Năm triệu sáu trăm chín mươi hai ngàn năm trăm  ) cổ phần

Mệnh giá

100.000 ( Một trăm ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

100.000 ( Một trăm ngàn) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

100 ( Một trăm) Cổ phần

Bước giá

100 ( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

156.200 ( Một trăm năm mươi hai ngàn hai trăm ) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

Nhà đầu tư nước ngoài không được tham gia mua cổ phần đợt này

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08 giờ 00 phút ngày 17/07/2018 đến 16 giờ 00 phút ngày  27/07/2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước 15h00ngày 02/08/2018tại các Đại lý đấu giá

Thời gian đấu giá

09h00 ngày 06/08/2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 07/08/2018 đến ngày 13/08/2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

 Từ ngày 07/08/2018 đến ngày 13/08/2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm :quy-che-dau-gia-ipo

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Don Dang Ki Dau Gia

Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá: Thông báo hủy tổ chức bán đấu giá

 

18/07/2018

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty TNHH Một thành viên Chè Biển Hồ

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty TNHH Một thành viên Chè Biển Hồ

Số cổ phần đấu giá

3.856.665 (Ba triệu tám trăm năm mươi sáu ngàn sáu trăm sáu mươi lăm)cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

12.000 (Mười hai ngàn) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

1 cổ phần (Một cổ phần)

Bước giá

100 ( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 1 cổ phần

Số cổ phần được mua nhiều nhất

3.856.665cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

3.856.665cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 05/07/2018 đến 16h00 ngày 23/07/2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước 15h00 ngày 27/07/2018

Thời gian đấu giá

 13h30 ngày 31/07/2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 01/08/2018 đến ngày 10/08/2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 01/08/2018 đến ngày 07/08/2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm :quy-che-dau-gia-ipo

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Don Dang Ki Dau Gia

Thông báo kết quả đấu giá: Kết quả đấu giá

 

18/07/2018

Thông báo đăng ký đấu g Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty TNHH Một thành viên Cao su Đắk Lắk

Số cổ phần đấu giá

97.575.500 (Chín mươi bảy triệu năm trăm bảy mươi lăm ngàn năm trăm) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

12.600 (Mười hai ngàn sáu trăm) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

100 ( Một trăm) Cổ phần

Bước giá

100 ( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

97.575.500cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

76.342.000cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08 giờ ngày 05/07/2018 đến 16 giờ ngày 23/ 07/ 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước 15h00 ngày27/07/2018

Thời gian đấu giá

09h00 ngày31/07/2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 01/08/2018 đến ngày 10/08/2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 01/08/2018 đến ngày 07/08/2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm :quy-che-dau-gia-ipo

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Don Dang Ki Dau Gia

Thông báo kết quả đấu giá: Kết quả đấu giá

 

18/07/2018

Thông báo đăng ký đấu g Công ty TNHH Một thành viên Cà Phê Gia Lai

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty TNHH Một thành viên Cà Phê Gia Lai

Số cổ phần đấu giá

6.483.087 (Sáu triệu bốn trăm tám mươi ba ngàn không trăm tám mươi bảy) cổ phần.

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

11.000 (Mười một ngàn) đồng/ cổ phần.

Bước khối lượng

1 cổ phần (Một cổ phần)

Bước giá

100 ( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 1 cổ phần

Số cổ phần được mua nhiều nhất

6.483.087cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

6.483.087cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h00 ngày 05/07/2018 đến 16h00 ngày 23/07/2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Trước 15h00 ngày 27/07/2018

Thời gian đấu giá

 15h30 ngày 31/07/2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày  01/08/2018 đến ngày 10/08/2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 01/08/2018 đến ngày 07/08/2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm :quy-che-dau-gia-ipo

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Don Dang Ki Dau Gia

Thông báo kết quả đấu giá: Kết quả đấu giá

 

02/03/2018

Thông báo đăng ký đấu giá Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV

Số cổ phần đấu giá

30.000.000( Ba muoi triệu) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

12.000 ( Mười hai ngàn) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

100 ( Một trăm) Cổ phần

Bước giá

100 ( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

30.000.000( Ba muoi triệu) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

30.000.000( Ba muoi triệu) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h ngày 02 tháng 03 năm 2018 đến 16 giờ ngày 20 tháng 03 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 15h ngày 26 tháng 03 năm 2018

Thời gian đấu giá

9 giờ 00 ngày 28 tháng 03 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 29 tháng 03 năm 2018 đến ngày 07 tháng 04 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 02 tháng 04 năm 2018 đến ngày 04 tháng 04 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm :quy-che-dau-gia-ipo

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Don Dang Ki Dau Gia

 

01/03/2018

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến

Số cổ phần đấu giá

4.933.300( Bốn triệu chín trăm ba mươi ba nghìn ba trăm ) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

100 ( Một trăm) Cổ phần

Bước giá

100 ( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

4.933.300( Bốn triệu chín trăm ba mươi ba nghìn ba trăm ) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

4.933.300( Bốn triệu chín trăm ba mươi ba nghìn ba trăm ) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h ngày 28 tháng 02 năm 2018 đến 16 giờ ngày 19 tháng 03 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 15h ngày 23 tháng 03 năm 2018

Thời gian đấu giá

9 giờ 00 ngày 27 tháng 03 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 28 tháng 03 năm 2018 đến ngày 06 tháng 04 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 30 tháng 03 năm 2018 đến ngày 03 tháng 04 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm :quy-che-dau-gia-ipo

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Don Dang Ki Dau Gia

 

10/02/2018

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Cổ phần Du lịch Cao su Hàm Rồng

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Du lịch Cao su Hàm Rồng

Số cổ phần đấu giá

3.630.000( Ba triệu sáu trăm ba mươi nghìn ) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

15.000 ( Mười lăm ngàn) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

100 ( Một trăm) Cổ phần

Bước giá

100 ( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

3.630.000( Ba triệu sáu trăm ba mươi nghìn ) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

3.630.000( Ba triệu sáu trăm ba mươi nghìn ) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h ngày 31 tháng 01 năm 2018 đến 16 giờ ngày 16 tháng 03 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 15h ngày 22 tháng 03 năm 2018

Thời gian đấu giá

9 giờ 00 ngày 26 tháng 03 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 27 tháng 03 năm 2018 đến ngày 05 tháng 04 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 29 tháng 03 năm 2018 đến ngày 02 tháng 04 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm :quy-che-dau-gia-ipo

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Don Dang Ki Dau Gia

 
09/02/2018

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty mẹ - Tổng Công ty Lương thực Miền Nam VINAFOOD II

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty mẹ - Tổng Công ty Lương thực Miền Nam

Số cổ phần đấu giá

114.831.000( Một trăm mười bốn triệu tám trăm ba mươi mốt nghìn) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

10.100( Mười nghìn một trăm ) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

100 ( Một trăm) Cổ phần

Bước giá

100 ( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

114.831.000( Một trăm mười bốn triệu tám trăm ba mươi mốt nghìn) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

114.831.000( Một trăm mười bốn triệu tám trăm ba mươi mốt nghìn) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h ngày 09 tháng 02 năm 2018 đến 16 giờ ngày 06 tháng 03 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 15h ngày 12 tháng 03 năm 2018

Thời gian đấu giá

8 giờ 00 ngày 14 tháng 03 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 15 tháng 03 năm 2018 đến ngày 24 tháng 03 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 19 tháng 03 năm 2018 đến ngày 21 tháng 03 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm :quy-che-dau-gia-ipo

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Don Dang Ki Dau Gia

20/01/2018

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây

Tên Doanh nghiệp

Công ty mẹ - Tổng Công ty Phát điện 3

Số cổ phần đấu giá

267.051.900(Hai trăm sáu mươi bảy triệu không trăm năm mươi mốt ngàn chín trăm) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

24.600(Hai mươi bốn ngàn sáu trăm) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

100 cổ phần (Một trăm cổ phần).

Bước giá

100 ( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

267.051.900(Hai trăm sáu mươi bảy triệu không trăm năm mươi mốt ngàn chín trăm) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

267.051.900(Hai trăm sáu mươi bảy triệu không trăm năm mươi mốt ngàn chín trăm) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 08 giờ ngày 16 tháng 01 năm 2018 đến 16 giờ ngày 01 tháng 02 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 15 giờ ngày 07 tháng 02 năm 2018

Thời gian đấu giá

09 giờ 00 ngày 09 tháng 02 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày10/02/2018 đến ngày 21/02/2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 21 tháng 02 năm 2018 đến ngày 23 tháng 02 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm :quy-che-dau-gia-ipo

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Don Dang Ki Dau Gia

18/01/2018

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty Mẹ- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây   

Tên Doanh nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Số cổ phần đấu giá

475.123.761( Bốn trăm bảy mươi lăm triệu một trăm hai mươi ba nghìn bảy trăm sáu mươi mốt ) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

13.000( Mười ba nghìn ) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

1 ( Một ) Cổ phần

Bước giá

100 ( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

475.123.761( Bốn trăm bảy mươi lăm triệu một trăm hai mươi ba nghìn bảy trăm sáu mươi mốt ) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

475.123.761( Bốn trăm bảy mươi lăm triệu một trăm hai mươi ba nghìn bảy trăm sáu mươi mốt ) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h ngày 08 tháng 01 năm 2018 đến 16 giờ ngày 25 tháng 01 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 15h ngày 31 tháng 1 năm 2018

Thời gian đấu giá

9 giờ  ngày 02 tháng 02 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 03 tháng 02 năm 2018 đến ngày 12 tháng 02 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 07 tháng 02 năm 2018 đến ngày 09 tháng 02 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm :quy-che-dau-gia-ipo

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Don Dang Ki Dau Gia

03/01/2018

Thông báo đăng ký đấu g Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Lâm Đồng

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây   

Tên Doanh nghiệp

CÔNG TY TNHH MTV CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG

Số cổ phần đấu giá

13.816.193(Mười ba triệu tám trăm mười sáu nghìn một trăm chín mươi ba) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

11.000( Mười một nghìn ) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

1 ( Một ) Cổ phần

Bước giá

100 ( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 01 cổ phần

Số cổ phần được mua nhiều nhất

13.816.193(Mười ba triệu tám trăm mười sáu nghìn một trăm chín mươi ba) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

13.816.193(Mười ba triệu tám trăm mười sáu nghìn một trăm chín mươi ba) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h ngày 19 tháng 12 năm 2017 đến 16 giờ ngày 05 tháng 01 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 15h ngày 11 tháng 1 năm 2018

Thời gian đấu giá

9 giờ  ngày 15 tháng 01 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 16 tháng 01 năm 2018 đến ngày 25 tháng 01 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 18 tháng 1 năm 2018 đến ngày 22 tháng 01 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm :quy-che-dau-gia-ipo

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Don Dang Ki Dau Gia

27/12/2017

Thông báo đăng ký đấu giá Công ty TNHH MTV Lọc – Hóa dầu Bình Sơn

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây   

Tên Doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Lọc – Hóa dầu Bình Sơn

Số cổ phần đấu giá

241.556.969( Hai trăm bốn mươi mốt triệu năm trăm năm mươi sáu nghìn chín trăm sáu mươi chín ) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

14.600( Mười bốn nghìn sáu trăm ) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

1 ( Một ) Cổ phần

Bước giá

100 ( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

241.556.969( Hai trăm bốn mươi mốt triệu năm trăm năm mươi sáu nghìn chín trăm sáu mươi chín ) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

241.556.969( Hai trăm bốn mươi mốt triệu năm trăm năm mươi sáu nghìn chín trăm sáu mươi chín ) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h ngày 19 tháng 12 năm 2017 đến 16 giờ ngày 09 tháng 01 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 15h ngày 15 tháng 1 năm 2018

Thời gian đấu giá

9 giờ  ngày 17 tháng 01 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 18 tháng 01 năm 2018 đến ngày 27 tháng 01 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 22 tháng 1 năm 2018 đến ngày 24 tháng 01 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm :quy-che-dau-gia-ipo

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Don Dang Ki Dau Gia

 

 

26/12/2017

Thông báo đăng ký đấu giá Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH MTV

Nhà đầu tư xem quy chế đấu giá chi tiết dưới đây                           

Tên Doanh nghiệp

Tổng công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH MTV

Số cổ phần đấu giá

206.845.900( Hai trăm lẻ sáu triệu tám trăm bốn mươi lăm nghìn chín trăm ) cổ phần

Mệnh giá

10.000 ( Mười ngàn) đồng/ cổ phần

Giá khởi điểm

13.400( Mười ba nghìn bốn trăm ) đồng/ cổ phần

Bước khối lượng

100 ( Một trăm) Cổ phần

Bước giá

100 ( Một trăm ) đồng

Số cổ phần được mua ít nhất

100 ( một trăm) cổ phần và đăng ký theo bội số của 100

Số cổ phần được mua nhiều nhất

206.845.900( Hai trăm lẻ sáu triệu tám trăm bốn mươi lăm nghìn chín trăm ) cổ phần

Số cổ phần tối đa NĐT nước ngoài được mua

206.845.900( Hai trăm lẻ sáu triệu tám trăm bốn mươi lăm nghìn chín trăm ) cổ phần

Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Từ 8h ngày 22 tháng 12 năm 2017 đến 16 giờ ngày 17 tháng 01 năm 2018

Thời gian nộp phiếu tham dự

Chậm nhất 15h ngày 23 tháng 1 năm 2018

Thời gian đấu giá

8 giờ 30 ngày 25 tháng 01 năm 2018

Địa điểm đấu giá

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, địa chỉ: Số 16 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, HCM

Thời gian nộp thanh toán tiền mua cổ phần

Từ ngày 26 tháng 01 năm 2018 đến ngày 03 tháng 02 năm 2018

Thời gian hoàn trả tiền cọc

Từ ngày 26 tháng 1 năm 2018 đến ngày 29 tháng 01 năm 2018

Nhà đầu tư xem cụ thể quy chế đấu giá theo file đính kèm :quy-che-dau-gia-ipo

Đơn đăng kí tham gia đấu giá : Don Dang Ki Dau Gia

 

Kết quả đăng ký mua cổ phần của SCIC tại Vinamilk

Để biết thêm chi tiết, Quý khách xem tài liệu đính kèm

Thông báo Giá đặt mua cổ phiếu VNM hợp lệ thấp nhất

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần Vinamilk