QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG EASTSPRING INVESTMENTS VIỆT NAM

 

1.      Tên quỹ:

-        Tên tiếng Việt: Quỹ Đầu Tư Năng Động Eastspring Investments Việt Nam

-        Tên tiếng Anh: Eastspring Investments Vietnam Navigator Fund

-        Tên viết tắt: ENF

2.       Địa chỉ liên hệ:

-       Công ty TNHH Quản Lý Quỹ Eastspring Investments.

-       Trụ sở chính: Tầng 23, Tòa nhà Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

-       Điện thoại: (84-28) 3910 2848    Số Fax: (84-28) 3910 5613

3.     Tính chất và thời gian hoạt động của Quỹ: Quỹ mở với thời gian hoạt động không xác định.

4.     Kỳ giao dịch: Thứ Sáu hàng tuần

5.     Tổ chức và nguyên tắc: Quỹ được quản lý bởi Công ty Quản lý Quỹ dưới sự giám sát của Đại hội Nhà Đầu tư, Ban Đại diện Quỹ và Ngân hàng Giám sát. Trách nhiệm của Nhà Đầu tư sẽ hạn chế trong phạm vi Giá Phát hành mà Nhà Đầu tư đã trả cho những Chứng chỉ Quỹ mà Nhà Đầu tư sở hữu. 

6.     Mục tiêu của Quỹ: Mục tiêu của Quỹ hướng đến việc gia tăng ổn định về vốn thông qua chiến lược đầu tư đa dạng hóa các loại tài sản . Chiến lược đầu tư tài sản của Quỹ sẽ được phân bổ một cách linh hoạt nhằm tận dụng các cơ hội gia tăng lợi nhuận khi thị trường tăng trưởng, đồng thời hạn chế rủi ro thất thoát vốn khi thị trường có những dấu hiệu không khả quan.  

7.      Chiến lược đầu tư: Chiến lược đầu tư của Quỹ là “phân bổ tài sản hợp lý” và “chọn lựa Tài sản Mục tiêu”. Quỹ sẽ áp dụng chiến lược phân bổ và cơ cấu tài sản một cách năng động phù hợp với tình hình vĩ mô và diễn biến của thị trường nhằm bảo toàn vốn và tận dụng tăng trưởng giá trị quỹ khi có cơ hội. Cụ thể, việc phân bổ tài sản của Quỹ chủ yếu được thực hiện như sau:    

 -    Cổ phiếu từ 0 – 100%: Các cổ phiếu trong nước niêm yết trên HOSE và HNX.

 -    Trái phiếu từ 0 – 100%: Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh thanh toán, tín phiếu kho bạc, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chuyển đổi tại Việt Nam.

 -    Tiền từ 0 – 49%: Đầu tư vào thị trường tiền tệ và tiền gửi tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm, Quý khách hàng vui lòng tham khảo tài liệu về quỹ ENF tại đây: https://www.eastspring.com.vn/