QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG VIỆT NAM (VFA)

Quỹ đầu tư Năng Động Việt Nam (VFA) là quỹ mở đầu tiên và duy nhất đầu tư vào cổ phiếu trên TTCK Việt Nam. Quỹ đầu tư VFA áp dụng mô hình Quant trong đầu tư, mô hình có nhiều tính năng vượt trội năng động, khoa học, hiệu quả đáp ứng nhu cầu của Nhà đầu tư. Quỹ đầu tư VFA được chuyển đổi từ quỹ đóng sang quỹ mở vào tháng 4/2013.

Quỹ đầu tư VFA đã huy động vốn thành công từ nguồn vốn cá nhân, pháp nhân trong và ngoài nước với quy mô vốn ban đầu là 240.437.600.000 đồng vào đầu tháng 2/2010.

Quỹ đầu tư VFA ra đời với mục tiêu nắm bắt những cơ hội vàng của thị trường trong giai đoạn hậu khủng hoảng. Chiến lược của Quỹ đầu tư VFA là nắm bắt các xu hướng tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam dựa trên mô hình đầu tư theo xu hướng (trend-following) thuộc mô hình đầu tư phân tích định lượng (Quant), nhằm mang lại lợi nhuận ròng cho quỹ. Bên cạnh đó, Quỹ đầu tư VFA luôn giữ vững mục tiêu bảo toàn vốn khi thị trường diễn biến không thuận lợi. Quỹ đầu tư VFA thừa hưởng các ưu điểm của các sản phẩm quỹ trước đó nổi bật là chiến lược chia cổ tức hiệu quả. Trong trường hợp có lợi nhuận, Quỹ VFA sẽ chia ở mức tối thiểu 50% lợi nhuận thực hiện hàng năm (realized gain) cho nhà đầu tư.

Quỹ đầu tư VFA sử dụng mô hình đầu tư Phân Tích Định Lượng (Quant)để thực hiện các chiến lược đầu tư trên TTCK Việt Nam. Quant là sự phối hợp khoa học của cả ba loại phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và phân tích thống kê. Bằng việc sử dụng những mô hình toán học thông minh, Quant tổng hợp phân tích và xử lý số liệu trên các hệ thống máy tính hiện đại để tìm kiếm các cơ hội đầu tư trên TTCK, xác định dấu hiệu mua bán và đưa ra chiến lược phân bổ đầu tư hợp lý. Mô hình Quant dựa trên hệ thống máy tính để xử lý khối lượng thông tin khổng lồ mà không bị chi phối bởi cảm tính của con người trong hoạt động đầu tư.

Chi tiết vui lòng tham khảo thêm tại đây: http://vinafund.com/fund.php?act=cat&id=5