QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM - VF1 

Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VF1) là quỹ đại chúng  đầu tiên của Việt Nam, được huy động nguồn vốn từ cá nhân, pháp nhân trong và ngoài nước với quy mô vốn ban đầu 300 tỷ đồng trong vòng 10 ngày vào tháng 4/2004. Sau 10 năm hoạt động, Quỹ đầu tư VF1 đã chuyển đổi thành công từ quỹ đóng sang quỹ mở, đây cũng là xu hướng đầu tư của các quỹ trên thế giới, nhằm đem lại lợi ích tối ưu cho nhà đầu tư.

Mục tiêu mà Quỹ đầu tư VF1 nhắm đến là xây dựng được một danh mục đầu tư cân đối và đa dạng nhằm tối ưu hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa các rủi ro cho nguồn vốn đầu tư của quỹ. Phần lớn các thương vụ đầu tư sẽ được tập trung vào các loại chứng khoán đang và sẽ niêm yết trên TTCK Việt Nam. Chứng khoán này bao gồm chứng khoán của các công ty đang niêm yết trên thị trường, các loại trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công ty, cổ phiếu của các công ty cổ phần. Ngoài ra, mục tiêu của quỹ còn nhắm đến trong quá trình đầu tư là giúp các đơn vị tái cơ cấu về mặt tài chính, phát triển hệ thống quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh… nhằm làm gia tăng giá trị của chính các công ty này và vì thế gia tăng về mặt giá trị các khoản đầu tư của Quỹ đầu tư VF1.

Các cột mốc chính:

  • Năm 2004: khởi đầu với số vốn điều lệ 300 tỷ đồng
  • Năm 2006: Tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng
  • Năm 2006: Trở thành quỹ hoạt động hiệu quả nhất trong nhóm các thị trường mới nổi (LCF Rothschild Country Fund Research – Daily Pairty Sheet 8 Jan 2007)
  • Năm 2007: Tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng
  • 31/12/20008: Tổng giá trị tài sản ròng là 1.697 tỷ đồng
  • 31/12/2009: Tổng giá trị tài sản ròng là 2.479,9 tỷ đồng
  • 31/12/2010: Tổng giá trị tài sản ròng là 2.276,3 tỷ đồng
  • 31/12/2011: Tổng giá trị tài sản ròng là 1.286,8 tỷ đồng
  • 31/12/2012: Tổng giá trị tài sản ròng là 1.508,7 tỷ đồng
  • 08/10/2013: Quỹ VF1 chính thức chuyển đổi thành quỹ mở

 


Chi tiết vui lòng tham khảo thêm tại đây: http://vinafund.com/fund.php?act=cat&id=7