DANH SÁCH NHÂN VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

 

STT

Họ và Tên

Chứng chỉ

Số CCHN

Ngày tháng năm cấp

1

Nguyễn Quỳnh Nga

Môi giới CK

00889/MGCK

28-05-09

2

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Môi giới CK

00746/MGCK

15-05-09

3

Vũ Việt Hoàng

Môi giới CK

00320/MGCK

23-03-09

4

Huỳnh Thái Trinh

Môi giới CK

002387/MGCK

03-07-13

5

Nguyễn Ngọc Phượng

Môi giới CK

002286/MGCK

21-05-13

6

Trần Tú Ngọc

Môi giới CK

002072/MGCK

30-03-12

7

Trương Thị Kim Dung

Môi giới CK

002034/MGCK

28-12-11

8

Trương Hiền Phương

Môi giới CK

001466/MGCK

17-12-10

9

Lê Trọng Thiện

Môi giới CK

001378/MGCK

30-09-10

10

Lâm Hạnh Uyên

Phân tích TC

01348/PTTC

15-09-09

11

Nguyễn Thanh Tùng

Phân tích TC

01131/PTTC

06-07-09

12

Vũ Giang Thanh

Phân tích TC

001639/PTTC

11-03-10

13

Vũ Minh Hải

Quản lý Quỹ

00401/QLQ

11-08-09

14

Trần Thị Trúc Linh

Môi giới CK

003054/MGCK

29-05-15

15

Nguyễn Thị Mai Khanh

Môi giới CK

003016/MGCK

20-05-15

16

Nguyễn Duy Dũng Phúc

Môi giới CK

003091/MGCK

21-07-15

17

Trương Ngọc Tuấn

Môi giới CK

002869/MGCK

13-02-12

18

Nguyễn Văn Phúc

Môi giới CK

003173/MGCK

14-09-15

19

Lê Phương Thảo

Môi giới CK

003254/MGCK

21-10-15

20

Võ Quang Anh

Môi giới CK

002819/MGCK

30-12-14

21

Trần Tuyết Hương

Môi giới CK

002718/MGCK

09-10-14

22

Hoàng Anh Việt

Quản lý Quỹ

001692/QLQ

30-07-18

23

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Môi giới CK

003476/MGCK

25-03-16

24

Nguyễn Thao Giang

Phân tích TC

002283/PTTC

06-05-16

25

Hoàng Huy

Quản lý Quỹ

001418/QLQ

17-05-16

26

Trần Duy Tâm

Môi giới CK

003187/MGCK

14-09-15

27

Nguyễn Ngọc Diễm Minh

Môi giới CK

003282/MGCK

04-11-15

28

Phạm Trung Hiếu

Quản lý Quỹ

000635/QLQ

25-06-10

29

Tôn Thất Minh Long

Môi giới CK

003826/MGCK

16-12-16

30

Nguyễn Thị Hồng

Quản lý Quỹ

001508/QLQ

28-12-16

31

Nguyễn Quốc Khánh

Môi giới CK

003857/MGCK

11-01-17

32

Nguyễn Thị Huyền Ngọc

Môi giới CK

003544/MGCK

26-04-16

33

Huỳnh Minh Mẫn

Môi giới CK

004138/MGCK

11-08-17

34

Park Won Sang

Phân tích TC

002408/PTTC

08-09-17

35

Thân Văn Hoan

Môi giới CK

004162/MGCK

15-08-17

36

Lê Quang

Môi giới CK

004214/MGCK

11-01-17

37

Huỳnh Thị Hồng Lý

Môi giới CK

004443/MGCK

19-04-18

38

Nguyễn Thị Minh Tâm

Môi giới CK

003734/MGCK

30-09-16

39

Nguyễn Thị Tình

Môi giới CK

002983/MGCK

27-04-15

40

Lê Hồng Huỳnh Như

Môi giới CK

004509/MGCK

23-07-18

41

Trần Đức Khôi

Phân tích TC

001514/PTTC

17-12-09

42

Ngô Ngọc Nam

Môi giới CK

004009/MGCK

13-04-17

43

Trần Hữu Việt Hùng

Môi giới CK

003833/MGCK

29-12-16

44

Đỗ Hải Thuyên

Môi giới CK

004641/MGCK

30-10-18

45

Cha Hun Do

Môi giới CK

03639/MGCK

10-06-16

46

Nguyễn Thị Tố Mai

Môi giới CK

004740/MGCK

26-12-18

47

Nguyễn Ngọc Thức

Phân tích TC

00857/PTTC

15-05-09

48

Lê Thái Phương

Môi giới CK

003590/MGCK

16-05-16

49

Nguyễn Văn Tước

Môi giới CK

004336/MGCK

15-01-18

50

Trần Lê Thùy Ngân

Môi giới CK

001878/MGCK

12-09-11

51

Tôn Thất Châu

Môi giới CK

00976/MGCK

29-07-09

52

Nguyễn Kim Chi

Môi Giới CK

001848/MGCK

23-08-11

53

Nguyễn Bá Thanh

Môi Giới CK

003671/MGCK

18-07-16

54

Lê Thị Vân

Môi giới CK

004177/MGCK

30-08-17

55

Trần Thị Ngọc

Môi giới CK

00327/MGCK

23-03-09

56

Nguyễn Phương Thảo

Môi giới CK

004389/MGCK

08-03-18

57

Cát Thanh Hương

Môi giới CK

002988/MGCK

27-04-15

58

Trần Khánh Giang

Môi giới CK

002431/MGCK

04-10-13

59

Chu Ích Vinh

Phân tích TC

001786/PTTC

17-03-11

60

Trần Văn Thành

Quản lý Quỹ

000852/QLQ

26-03-12

61

Ngô Lê Quế

Môi giới CK

003176/MGCK

14-09-15

62

Đồng Thị Quỳnh Nga

Môi giới CK

00286/MGCK

18-03-09

63

Phạm Thị Nguyệt

Môi giới CK

002109/MGCK

22-03-12

64

Phạm Văn Tuyến

Môi giới CK

001298/MGCK

04-06-10

65

Hoàng Văn Điệp

Môi giới CK

002800/MGCK

30-12-14

66

Nguyễn Hồng Thắng

Môi giới CK

003594/MGCK

20-05-16

67

Hoàng Ngọc Luật

Môi giới CK

001514/MGCK

04-01-11

68

Nguyễn Đình Lâm

Môi giới CK

01033/MGCK

12-08-09

69

Trần Thị Thu Thủy

Môi giới CK

00326/MGCK

23-03-09

70

Nguyễn Minh Nghĩa

Môi giới CK

002854/MGCK

20-01-15

71

Trần Hải Đăng

Môi giới CK

004427/MGCK

29-03-18

72

Phạm Thị Bích Hà

Môi giới CK

004442/MGCK

19-04-18

73

Đỗ Thị Lan Anh

Môi giới CK

004558/MGCK

10-08-18

74

Trần Văn Hùng

Môi giới CK

004853/MGCK

29-01-19