DANH SÁCH NHÂN VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

STT

Họ và Tên

Chứng chỉ

Số CCHN

Ngày tháng năm cấp

1

Nguyễn Quỳnh Nga

Môi giới CK

00889/MGCK

28/05/2009

2

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Môi giới CK

00746/MGCK

15/05/2009

3

Vũ Việt Hoàng

Môi giới CK

00320/MGCK

23/03/2009

4

Huỳnh Thái Trinh

Môi giới CK

002387/MGCK

03/07/2013

5

Nguyễn Ngọc Phượng

Môi giới CK

002286/MGCK

21/05/2013

6

Trần Tú Ngọc

Môi giới CK

002072/MGCK

30/03/2012

7

Trương Thị Kim Dung

Môi giới CK

002034/MGCK

28/12/2011

8

Trương Hiền Phương

Môi giới CK

001466/MGCK

17/12/2010

9

Lê Trọng Thiện

Môi giới CK

001378/MGCK

30/09/2010

10

Lâm Hạnh Uyên

Phân tích TC

01348/PTTC

15/09/2009

11

Nguyễn Thanh Tùng

Phân tích TC

01131/PTTC

06/07/2009

12

Nguyễn Quang Huy

Phân tích TC

00757/PTTC

17/04/2009

13

Vũ Giang Thanh

Phân tích TC

001639/PTTC

11/03/2010

14

Vũ Minh Hải

Quản lý Quỹ

00401/QLQ

11/08/2009

15

Trần Thị Trúc Linh

Môi giới CK

003054/MGCK

29/05/2015

16

Nguyễn Thị Mai Khanh

Môi giới CK

003016/MGCK

20/05/2015

17

Nguyễn Duy Dũng Phúc

Môi giới CK

003091/MGCK

21/07/2015

18

Trương Ngọc Tuấn

Môi giới CK

002869/MGCK

13/02/2012

19

Nguyễn Văn Phúc

Môi giới CK

003173/MGCK

14/09/2015

20

Lê Phương Thảo

Môi giới CK

003254/MGCK

21/10/2015

21

Huỳnh Ngọc Diễm Thùy

Phân tích TC

002106/PTTC

09/07/2014

22

Võ Quang Anh

Môi giới CK

002819/MGCK

30/12/2014

23

Trần Tuyết Hương

Môi giới

002718/MGCK

09/10/2014

24

Hoàng Anh Việt

Môi giới

003525/MGCK

15/04/2016

25

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Môi giới

003476/MGCK

25/03/2016

26

Nguyễn Thao Giang

Phân tích TC

002283/PTTC

06/05/2016

27

Hoàng Huy

Quản lý Quỹ

001418/QLQ

17/05/2016

28

Cha Hun Do

Môi giới

03639/MGCK

10/06/2016

29

Trần Duy Tâm

Môi giới

003187/MGCK

14/09/2015

30

Nguyễn Ngọc Diễm Minh

Môi giới

003282/MGCK

04/11/2015

31

Phạm Trung Hiếu

Quản lý Quỹ

000635/QLQ

25/06/2010

32

Tôn Thất Minh Long

Môi giới

003826/MGCK

16/12/2016

33

Nguyễn Thị Hồng

Quản lý Quỹ

001508/QLQ

28/12/2016

34

Nguyễn Quốc Khánh

Môi giới

003857/MGCK

11/01/2017

35

Nguyễn Thị Huyền Ngọc

Môi giới

003544/MGCK

26/04/2016

36

Huỳnh Minh Mẫn

Môi giới

004138/MGCK

11/08/2017

37

Park Won Sang

Phân tích TC

002408/PTTC

08/09/2017

38

Thân Văn Hoan

Môi giới

004162/MGCK

15/08/2017

39

Lê Quang

Môi giới

004214/MGCK

11/01/2017

40

Huỳnh Thị Hồng Lý

Môi giới

004443/MGCK

19/04/2018

41

Nguyễn Thị Minh Tâm

Môi giới

003734/MGCK

30/09/2016

42

Nguyễn Thị Tình

Môi giới

002983/MGCK

27/04/2015

43

Lê Hồng Huỳnh Như

Môi giới

004509/MGCK

23/07/2018

44

Trần Văn Thái

Môi giới

004521/MGCK

23/07/2018

45

Nguyễn Ngọc Thức

Phân tích TC

00857/PTTC

15/05/2009

46

Lê Thái Phương

Môi giới

003590/MGCK

16/05/2016

47

Nguyễn Văn Tước

Môi giới

004336/MGCK

15/01/2018

48

Trần Lê Thùy Ngân

Môi giới CK

001878/MGCK

12/09/2011

49

Tôn Thất Châu

Môi giới

00976/MGCK

29/07/2009

50

Phan Nguyễn Hoàn Quân

Môi giới

00319/MGCK

23/03/2009

51

Nguyễn Kim Chi

Môi Giới CK

001848/MGCK

23/08/2011

52

Nguyễn Bá Thanh

Môi Giới CK

003671/MGCK

18/07/2016

53

Lê Thị Vân

Môi giới

004177/MGCK

30/08/2017

54

Trần Thị Ngọc

Môi giới CK

00327/MGCK

23/03/2009

55

Nguyễn Phương Thảo

Môi giới CK

004389/MGCK

08/03/2018

56

Cát Thanh Hương

Môi giới CK

002988/MGCK

27/04/2015

57

Trần Khánh Giang

Môi giới CK

002431/MGCK

04/10/2013

58

Chu Ích Vinh

Phân tích TC

001786/PTTC

17/03/2011

59

Trần Văn Thành

Quản lý Quỹ

000852/QLQ

26/03/2012

60

Ngô Lê Quế

Môi giới CK

003176/MGCK

14/09/2015

61

Đồng Thị Quỳnh Nga

Môi giới CK

00286/MGCK

18/03/2009

62

Phạm Thị Nguyệt

Môi giới CK

002109/MGCK

22/03/2012

63

Phạm Văn Tuyến

Môi giới CK

001298/MGCK

04/06/2010

64

Hoàng Văn Điệp

Môi giới CK

002800/MGCK

30/12/2014

65

Nguyễn Hồng Thắng

Môi giới CK

003594/MGCK

20/05/2016

66

Nguyễn Đình Lâm

Môi giới CK

01033/MGCK

12/08/2009

67

Trần Thị Thu Thủy

Môi giới CK

00326/MGCK

23/03/2009

68

Nguyễn Minh Nghĩa

Môi giới CK

002854/MGCK

20/01/2015

69

Trần Hải Đăng

Môi giới CK

004427/MGCK

29/03/2018

70

Phạm Thị Bích Hà

Môi giới CK

004442/MGCK

19/04/2018

71

Đỗ Thị Lan Anh

Môi giới CK

004558/MGCK

10/08/2018