DANH SÁCH NHÂN VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

 

STT

Họ và Tên

Chứng chỉ

Số CCHN

Ngày tháng năm cấp

 

Tại Hội sở chính:

   

 

1

Nguyễn Quỳnh Nga

Môi giới Chứng khoán

00889/MGCK

28/05/2009

2

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Môi giới Chứng khoán

00746/MGCK

15/05/2009

3

Vũ Việt Hoàng

Môi giới Chứng khoán

00320/MGCK

23/03/2009

4

Huỳnh Thái Trinh

Môi giới Chứng khoán

002387/MGCK

03/07/2013

5

Nguyễn Ngọc Phượng

Môi giới Chứng khoán

002286/MGCK

21/05/2013

6

Trần Tú Ngọc

Môi giới Chứng khoán

002072/MGCK

30/03/2012

7

Trương Thị Kim Dung

Môi giới Chứng khoán

002034/MGCK

28/12/2011

8

Trương Hiền Phương

Môi giới Chứng khoán

001466/MGCK

17/12/2010

9

Lê Trọng Thiện

Môi giới Chứng khoán

001378/MGCK

30/09/2010

10

Lâm Hạnh Uyên

Phân tích Tài chính

01348/PTTC

15/09/2009

11

Nguyễn Thanh Tùng

Phân tích Tài chính

01131/PTTC

06/07/2009

12

Nguyễn Quang Huy

Phân tích Tài chính

00757/PTTC

17/04/2009

13

Vũ Giang Thanh

Phân tích Tài chính

001639/PTTC

11/03/2010

14

Vũ Minh Hải

Quản lý Quỹ

00401/QLQ

11/08/2009

15

Trần Thị Trúc Linh

Môi giới Chứng khoán

003054/MGCK

29/05/2015

16

Nguyễn Thị Mai Khanh

Môi giới Chứng khoán

003016/MGCK

20/05/2015

17

Nguyễn Duy Dũng Phúc

Môi giới Chứng khoán

003091/MGCK

21/07/2015

18

Trương Ngọc Tuấn

Môi giới Chứng khoán

002869/MGCK

13/02/2012

19

Nguyễn Văn Phúc

Môi giới Chứng khoán

003173/MGCK

14/09/2015

20

Lê Phương Thảo

Môi giới Chứng khoán

003254/MGCK

21/10/2015

21

Huỳnh Ngọc Diễm Thùy

Phân tích Tài chính

002106/PTTC

09/07/2014

22

Võ Quang Anh

Môi giới Chứng khoán

002819/MGCK

30/12/2014

23

Trần Tuyết Hương

Môi giới Chứng khoán

002718/MGCK

09/10/2014

24

Hoàng Anh Việt

Môi giới Chứng khoán

003525/MGCK

15/04/2016

25

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Môi giới Chứng khoán

003476/MGCK

25/03/2016

26

Nguyễn Thao Giang

Phân tích Tài chính

002283/PTTC

06/05/2016

27

Hoàng Huy

Quản lý Quỹ

001418/QLQ

17/05/2016

28

Cha Hun Do

Môi giới Chứng khoán

03639/MGCK

10/06/2016

29

Trần Duy Tâm

Môi giới Chứng khoán

003187/MGCK

14/09/2015

30

Nguyễn Ngọc Diễm Minh

Môi giới Chứng khoán

003282/MGCK

04/11/2015

31

Phạm Trung Hiếu

Quản lý Quỹ

000635/QLQ

25/06/2010

32

Nguyễn Thị Minh Tâm

Môi giới Chứng khoán

003734/MGCK

30/09/2016

33

Tôn Thất Minh Long

Môi giới Chứng khoán

003826/MGCK

16/12/2016

34

Nguyễn Thị Hồng

Quản lý Quỹ

001508/QLQ

28/12/2016

35

Nguyễn Quốc Khánh

Môi giới Chứng khoán

003857/MGCK

11/01/2017

36

Nguyễn Thị Huyền Ngọc

Môi giới Chứng khoán

003544/MGCK

26/04/2016

37

Huỳnh Minh Mẫn

Môi giới Chứng khoán

004138/MGCK

11/08/2017

38

Park Won Sang

Phân tích Tài chính

002408/PTTC

08/09/2017

39

Thân Văn Hoan

Môi giới Chứng khoán

004162/MGCK

15/08/2017

40

Lê Quang

Môi giới Chứng khoán

004214/MGCK

11/01/2017

41

Huỳnh Thị Hồng Lý

Môi giới Chứng khoán

004443/MGCK

19/04/2018

 

Tại PGD Nguyễn Tri Phương:

   

 

1

Nguyễn Ngọc Thức

Phân tích Tài chính

00857/PTTC

15/05/2009

2

Lê Thái Phương

Môi giới Chứng khoán

003590/MGCK

16/05/2016

3

Nguyễn Văn Tước

Môi giới Chứng khoán

004336/MGCK

15/01/2018

 

Tại PGD Phạm Ngọc Thạch:

   

 

1

Trần Lê Thùy Ngân

Môi giới Chứng khoán

001878/MGCK

12/09/2011

2

Tôn Thất Châu

Môi giới Chứng khoán

00976/MGCK

29/07/2009

3

Phan Nguyễn Hoàn Quân

Môi giới Chứng khoán

00319/MGCK

23/03/2009

4

Nguyễn Kim Chi

Môi giới Chứng khoán

001848/MGCK

23/08/2011

5

Nguyễn Bá Thanh

Môi giới Chứng khoán

003671/MGCK

18/07/2016

6

Lê Thị Vân

Môi giới Chứng khoán

004177/MGCK

30/08/2017

7

Trần Thế Mạnh

Phân tích Tài chính

002363/PTTC

24/01/2017

 

Tại Chi nhánh Hà Nội:

   

 

1

Trần Thị Ngọc

Môi giới Chứng khoán

00327/MGCK

23/03/2009

2

Nguyễn Phương Thảo

Môi giới Chứng khoán

004389/MGCK

08/03/2018

3

Cát Thanh Hương

Môi giới Chứng khoán

002988/MGCK

27/04/2015

4

Trần Khánh Giang

Môi giới Chứng khoán

002431/MGCK

04/10/2013

5

Chu Ích Vinh

Phân tích Tài chính

001786/PTTC

17/03/2011

6

Trần Văn Thành

Quản lý Quỹ

000852/QLQ

26/03/2012

7

Ngô Lê Quế

Môi giới Chứng khoán

003176/MGCK

14/09/2015

 

Tại PGD Bà Triệu:

   

 

1

Đồng Thị Quỳnh Nga

Môi giới Chứng khoán

00286/MGCK

18/03/2009

2

Phạm Thị Nguyệt

Môi giới Chứng khoán

002109/MGCK

22/03/2012

3

Phạm Văn Tuyến

Môi giới Chứng khoán

001298/MGCK

04/06/2010

4

Hoàng Văn Điệp

Môi giới Chứng khoán

002800/MGCK

30/12/2014

5

Nguyễn Hồng Thắng

Môi giới Chứng khoán

003594/MGCK

20/05/2016

 

Tại PGD Láng Hạ:

   

 

1

Đoàn Duy Long

Môi giới Chứng khoán

002839/MGCK

20/01/2015

2

Nguyễn Đình Lâm

Môi giới Chứng khoán

01033/MGCK

12/08/2009

3

Trần Thị Thu Thủy

Môi giới Chứng khoán

00326/MGCK

23/03/2009

4

Nguyễn Minh Nghĩa

Môi giới Chứng khoán

002854/MGCK

20/01/2015

5

Trần Hải Đăng

Môi giới Chứng khoán

004427/MGCK

29/03/2018

6

Phạm Thị Bích Hà

Môi giới Chứng khoán

004442/MGCK

19/04/2018