CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

  

KIS Việt Nam, cam kết một chất lượng dịch vụ hoàn hảo và uy tín

 

-  Cam kết đồng bộ, thống nhất: một hệ thống chất lượng dịch vụ đồng đều, an toàn và đề cao giá trị của quý khách hàng.

-  Cam kết khách hàng: uy tín, bảo mật, trung thực.

-  Tìm kiếm và kiến tạo lợi ích: luôn phấn đấu và phát triển để tối đa hóa lợi ích của quý nhà đầu tư.

-  Đội ngũ có năng lực: không ngừng học hỏi và nâng cao trình độ toàn bộ đội ngũ nhân viên.

-  Tinh thần làm việc nhóm: hợp tác và giúp đỡ.

-  Luôn hướng đến những tiêu chuẩn cao hơn: không dậm chân tại chỗ, luôn hướng đến tương lai.