DỊCH VỤ HỢP TÁC KINH DOANH

 

Nhằm mở rộng mạng lưới hoạt động và mang đến cho nhà đầu tư KIS sự thuận tiện trong giao dịch, KIS hợp tác với các đối tác để đẩy mạnh thành lập mạng lưới các Điểm giao dịch trực tuyến (OTP) ở nhiều nơi. OTP sẽ hỗ trợ KIS trong việc phát triển khách hàng và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của KIS trực tiếp đến khách hàng. Việc hợp tác kinh doanh được dựa trên cơ sở hai bên cùng có lợi, chia sẻ doanh thu và lợi nhuận trong khi vẫn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.