HƯỚNG DẪN MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Qúy khách hàng có nhu cầu mở tài khoản giao dịch chứng khoán tại KIS Việt Nam vui lòng chuẩn bị các giấy tờ sau:   

1.      Đối với khách hàng là cá nhân trong nước

•   02 Hợp đồng giao dịch chứng khoán ( Mẫu hợp đồng ).

•   Chứng minh nhân dân của chủ tài khoản – Bản sao.

•   Chứng minh nhân dân của người nhận uỷ quyền (nếu có) – Bản sao.

2.      Đối với khách hàng là tổ chức trong nước

Hồ sơ đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng khoán, bao gồm:

•   02 Hợp đồng giao dịch chứng khoán (Mauhopdong)

•   Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Quyết định thành lập đối với tổ chức xã hội) - Bản sao có công chứng.

•   Giấy đăng kí mẫu dấu - Bản sao có công chứng.

•   Giấy chứng nhận Mã số thuế - Bản sao

•   Chứng minh nhân dân của người đại diện pháp luật, người được ủy quyền – Bản sao

•   Giấy bổ nhiệm người đại diện pháp luật - Bản sao

Nhà đầu tư có thể ủy quyền cho công ty chứng khoán hoặc cá nhân khác (không phải là nhân viên của công ty chứng khoán) thực hiện giao dịch chứng khoán trên tài khoản của mình. Trong trường hợp muốn ủy quyền cho cá nhân khác giao dịch chứng khoán thay mình, việc ủy quyền chỉ được chấp nhận khi:

-          Có lập hợp đồng ủy quyền.

-          Hợp đồng ủy quyền có nêu rõ phạm vi ủy quyền.

-          Hợp đồng ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan công chứng.

 

  • Trong quá trình sử dụng dịch vụ tại công ty chúng tôi, nếu Quý khách hàng có bất kỳ yêu cầu hoặc thắc mắc cần giải đáp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
  •  

-       Chuyên viên chăm sóc khách hàng.

-       Bộ phận dịch vụ: (028) 3914 8585 - Ext: 1