THỰC HIỆN QUYỀN

CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

Các loại quyền liên quan đến chứng khoán bao gồm: nhận cổ tức bằng tiền mặt, nhận cổ tức bằng cổ phiếu, nhận lãi trái phiếu, mua cổ phiếu phát hành thêm, tham dự đại hội cổ đông, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tổ chức phát hành sẽ quyết định ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông, theo đó: Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu vào ngày đăng ký cuối cùng sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền (nhà đầu tư có cổ phiếu đã mua nhưng chưa về tài khoản vào ngày đăng ký cuối cùng sẽ không được hưởng quyền)

CÁCH THỨC THỰC HIỆN QUYỀN

1.  Quyền nhận cổ tức (bằng tiền và bằng CP), nhận cổ phiếu thưởng, nhận lãi trái phiếu: Các quyền này sẽ được KIS tự động hạch toán vào tài khoản của nhà đầu tư, nhà đầu tư không phải thực hiện bất cứ thủ tục nào khác.

-   Sau ngày đăng ký cuối cùng, KIS sẽ chốt danh sách nhà đầu tư được hưởng quyền và gửi VSD. VSD tổng hợp danh sách và gửi cho tổ chức phát hành. Sau khi nhận được tiền từ tổ chức phát hành, VSD sẽ chuyển tiền cổ tức, lãi trái phiếu cho từng thành viên lưu ký.

-   Sau khi KIS nhận được tiền từ VSD, KIS sẽ căn cứ vào danh sách người sở hữu chứng khoán lập vào ngày đăng ký cuối cùng để chuyển tiền cổ tức vào tài khoản cho từng nhà đầu tư.

-   Đối với quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Sở giao dịch chứng khoán sẽ thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung. Đến ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung thì cổ tức bằng cổ phiếu mới được chuyển vào tài khoản giao dịch của nhà đầu tư để giao dịch.

2. Quyền tham dự đại hội cổ đông, cho ý kiến bằng văn bản

Sau khi có danh sách nhà đầu tư sở hữu chứng khoán vào ngày đăng ký cuối cùng, tổ chức phát hành sẽ căn cứ vào danh sách này để gửi thư thông báo và hướng dẫn các cổ đông của mình thực hiện các quyền trên.

3.  Quyền mua CP phát hành thêm: Khách hàng phải tiến hành các thủ tục để đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu.

* Các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán trong ngày đăng ký cuối cùng sẽ được hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với giá ưu đãi.

* KIS sẽ gửi thư theo đường bưu điện (hoặc email nếu khách hàng cư trú ở nước ngoài) và gửi SMS cho nhà đầu tư để thông báo chi tiết về quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và hướng dẫn cách thức đăng ký thực hiện quyền.

* Khách hàng muốn mua cổ phiếu phát hành thêm phải đăng ký và nộp tiền mua theo thời gian quy định trong thông báo. Khách hàng có thể đăng ký mua cổ phiếu theo 1 trong các cách sau:

-        Đăng ký trên website: Khách hàng đăng nhập vào tài khoản của mình trên website của KIS Vietnam, vào phần HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG và chọn mục “đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm” để tiến hành đăng ký. Trường hợp khách hàng đã cài đặt phần mềm K-Pro để giao dịch chứng khoán, khách hàng cũng có thể tiến hành đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm ngay trên phần mềm này.

-        Đăng ký trực tiếp: Khách hàng đến trụ sở chính hoặc chi nhánh của KIS Vietnam để đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm, khi đăng ký khách hàng cần xuất trình chứng minh nhân dân hoặc passport (bản chính) để nhân viên của KIS Vietnam kiểm tra.

-        Đăng ký qua email: Khách hàng gửi email đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm cho nhân viên lưu ký (theo địa chỉ email trong phần liên hệ dưới đây). Trong email, đề nghị khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin sau: Họ tên, Số CMND – ngày cấp – nơi cấp, Số tài khoản giao dịch chứng khoán, mã chứng khoán đăng ký mua, số lượng chứng khoán đăng ký mua.

-        Đăng ký qua điện thoại: Khách hàng gọi điện thoại gặp nhân viên bộ phận lưu ký của KIS Vietnam để đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm. Khi gọi điện thoại, khách hàng cần cung cấp các thông tin sau cho nhân viên: Họ tên, số CMND/passport, số tài khoản giao dịch chứng khoán, phone code number.

* Nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm: Khách hàng chỉ có thể đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm khi có đủ tiền trong tài khoản. Khách hàng có thể nộp tiền vào tài khoản của mình theo một trong các số tài khoản ngân hàng đã được KIS Vietnam cung cấp.

* Lưu ý:

-         KIS Vietnam chỉ hỗ trợ khách hàng trong việc đăng ký mua cổ phiếu phát hành thêm, số tiền mà khách hàng đã nộp để mua cổ phiếu cũng được chuyển toàn bộ cho tổ chức phát hành.

-         Tổ chức phát hành có quyền lựa chọn ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu phát hành thêm sau khi đã hoàn tất các thủ tục để đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết và giao dịch.

-         Cổ phiếu phát hành thêm chỉ được chuyển vào tài khoản giao dịch của khách hàng để giao dịch vào đúng ngày giao dịch đầu tiên theo như thông báo của sở giao dịch chứng khoán.