GIAO DỊCH LÔ LẺ

      

I.      QUY ĐỊNH VỀ LÔ LẺ

Theo quy định, nhà đầu tư có thể thực hiện việc bán CP lô lẻ nếu số lượng cổ phiếu nắm giữ dưới 100 CP (ở Sàn Hà Nội) và dưới 10 cổ phiếu (ở sàn TP.HCM).

Hiện tại KIS Việt Nam không tiến hành mua cổ phiếu lô lẻ trên sàn UPCOM.

II.      THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN GIAO DỊCH

Khách hàng có thể đặt lệnh bán vào bất kỳ thời điểm nào trong tháng, nhưng ngày thực hiện giao dịch chỉ là 1 ngày duy nhất trong tháng (Lấy ngày giao dịch đầu tiên của tháng). Nếu khách hàng đặt lệnh bán vào ngày giao dịch đầu tiên của tháng thì giao dịch sẽ được thực hiện ngay, nếu đặt lệnh bán sau ngày này thì giao dịch sẽ được chuyển sang tháng kế tiếp.

Ví dụ: Tháng 01/2010, ngày thực hiện giao dịch là ngày 04/01/2010.

-    Các lệnh đặt từ ngày 02/12/2009 đến ngày 04/01/2010 sẽ được thực hiện vào ngày 04/01/2010, giá bán sẽ lấy giá tại ngày 04/01/2010.

-    Các lệnh đặt bán sau ngày 04/01/2010 sẽ được chuyển sang thực hiện ở đợt mua của tháng kế tiếp ( Ngày 01/02/2010).

III.      GIÁ GIAO DỊCH

Giá thực hiện giao dịch được áp dụng theo quy định:

-    Đối với CP ở sàn Hà Nội: Giá mua là giá sàn của ngày thực hiện giao dịch.

-    Đối với CP ở sàn TP.HCM: Giá mua bằng 90% so với giá tham chiếu của ngày thực hiện giao dịch.

IV.      CÁCH THỨC GIAO DỊCH

Khách hàng có thể đặt lệnh bán CP lẻ theo 1 trong những cách sau:

1)     Đăng ký trực tiếp: Khách hàng đến trụ sở chính hoặc chi nhánh của KIS Vietnam để đăng ký bán lô lẻ. Khi đăng ký khách hàng cần xuất trình chứng minh nhân dân hoặc passport (bản chính) để nhân viên của KIS Vietnam kiểm tra.

2)     Gửi email đăng ký bán CP lẻ: Trong email, đề nghị khách hàng cung cấp đầy đủ những thông tin sau: Họ tên, số CMND – Ngày cấp – Nơi cấp, số tài khoản giao dịch chứng khoán, mã chứng khoán đăng ký bán lô lẻ, số lượng đăng ký bán.

3)     Đăng ký qua điện thoại: Khách hàng gọi điện thoại gặp nhân viên bộ phận lưu ký của KIS Vietnam để đăng ký bán CP lẻ. Khi gọi điện thoại, khách hàng cần cung cấp các thông tin sau cho nhân viên: Họ tên, số CMND/passport, số tài khoản giao dịch chứng khoán, phone code number.