Giải thích thuật ngữ

           - KIS là Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam, ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên.

           - Trang web là trang thông tin điện tử tại địa chỉ www.kisvn.vn

           - Người sử dụng là bất kì cá nhân, tổ chức nào sử dụng Trang web dưới mọi hình thức.

           - Điều khoản là những điều kiện, quy định mà người sử dụng Trang web www.kisvn.vn phải tuân thủ.

Quy định chung

Các điều kiện, quy định dưới đây được áp dụng cho bất kỳ người nào sử dụng Trang web. KIS có toàn quyền sửa đổi các quy định, điều kiện bất cứ lúc nào mà không cần báo trước hay thoả thuận với bất kỳ ai. Quy định và điều kiện sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật vào Trang web hay được công bố bởi KIS.

Người sử dụng Trang web được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, đọc phần “ Điều khoản sử dụng” để biết các nội dung trong đó. Nếu các nội dung có sửa đổi và người sử dụng tiếp tục việc sử dụng Trang web thì đồng nghĩa người sử dụng hiển nhiên đồng ý với các nội dung sửa đổi không phụ thuộc vào việc người đó có xem các nội dung sửa đổi hay không.

KIS có quyền kiểm soát, theo dõi và ghi lại bất cứ việc sử dụng nào đối với Trang web của người sử dụng.

Nếu người sử dụng không đồng ý, vui lòng không truy cập vào Trang web này.

Đăng ký tài khoản và mật khẩu truy cập

Người sử dụng phải cung cấp một số thông tin khi đồng ý đăng ký tài khoản trên Trang web. Các thông tin cung cấp phải chính xác, đầy đủ, mới nhất và người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông tin cung cấp.

Mật khẩu truy cập vào tài khoản do người sủ dụng tự chọn và nên chọn mật khẩu theo cách mà không ai có thể dễ dàng đoán được. Sau khi đăng ký, người sử dụng chịu tránh nhiệm bảo mật mật khẩu và không nên tiết lộ mật khẩu cho bất cứ ai hoặc uỷ quyền, cho phép bất cứ người nào sử dụng vào bất cứ mục đích gì. KIS sẽ luôn coi việc truy nhập và sử dụng các tiện ích, dịch vụ trên Trang web bằng tên truy cập và mật khẩu của người nào đó như là việc truy cập và sử dụng bởi chính người đăng ký và sở hữu tài khoản đó, kể cả trong trường hợp tên truy cập và mật khẩu bị sử dụng bởi một người khác mà chủ tài khoản không biết.

Quyền thu thập và sử dụng thông tin

KIS cố gắng để bảo đảm hệ thống là bảo mật. Tuy nhiên không có dữ liệu nào chuyển qua internet là an toàn tuyệt đối nên chúng tôi không cam kết một sự bảo mật tuyệt đối cho các thông tin bạn gởi và việc bạn gởi những thông tin cho chúng tôi là do bạn quyết định trên cơ sở cân nhắc và tự chịu những rủi ro.

Trong quá trình sử dụng trang web, KIS có có thể thu thập và lưu trữ các thông tin như các số liệu thống kê, quá trình truy cập, các thông tin khác do người sử dụng cung cấp... Người sử dụng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung mình cung cấp.

Các thông tin được thu thập có thể được sử dụng vào việc nghiên cứu, lập kế hoạch, thiết kế và tuyên truyền các dịch vụ hay các mục đích khác không trái quy định của pháp luật.

Nguồn cung cấp các thông tin

Dữ liệu giá trực tuyến có thể trễ [5] giây từ Sàn (HOSE, HNX và UPCOM). Dữ liệu và chỉ số tài chính được cập nhật vào cuối ngày. Dữ liệu cơ bản về doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, số liệu tài chính, chỉ số tài chính, dữ liệu chốt quyền cổ đông, lịch sự kiện doanh nghiệp và tin tức trực tuyến hiển thị trên Trang web được cung cấp bởi StoxPlus Corporation.

Lưu ý về các thông tin liên quan đến vấn đề tài chính

Là một trang web thuộc lĩnh vực tài chính nên trang web có thể chứa đựng các thông tin, bình luận, phân tích, nhận định về tài chính, thị trường tài chính. Các nội dung trên chỉ mang tính tham khảo và hoàn toàn không chứa đựng sự tư vấn, ám thị hay khuyến khích mua hoặc bán bất kỳ một loại chứng khoán hay thực hiện một hành vi tài chính nào. Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm bởi quyết định của chính mình.

Tuyên bố từ chối

KIS có các biện pháp bảo đảm Trang web hoạt động bình thường và an toàn. Tuy nhiên, không bảo đảm tuyệt đối bảo vệ trang web khỏi các hành vi phá hoại, kiểm soát bất hợp pháp (hack) hoặc bị ảnh hưởng bởi các loại virus. Do vậy, KIS không phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại, bất tiện do Trang web hoạt động không hiệu quả hay việc mất mát, thất thoát dữ liệu, thông tin ra ngoài.


Nội dung trên Trang web chỉ mang tính tham khảo. KIS không có bất cứ bảo đảm hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ nội dung nào trên Trang web. Các tính năng, thông tin trên trang web sẽ thường xuyên bổ sung, thay đổi, cải tiến mà không cần báo trước. KIS không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại, bất tiện nào mang lại do việc sử dụng Trang web này hay do việc không thể truy cập vào hay do thông tin chậm trễ, gián đoạn.


Trên trang web có thể chứa những liên kết đến các địa chỉ khác, KIS cung cấp những đường liên kết như vậy chỉ nhằm mục đích đem lại sự tiện lợi cho người sử dụng. Các liên kết này không thuộc quyền kiểm soát của KIS và KIS không chịu trách nhiệm về nội dung của liên kết hoặc bất cứ thiệt hại, bất tiện nào khi người sử dụng quyết định truy cập vào liên kết đó, do đó người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm về các kết quả phát sinh.

Trong bất kỳ trường hợp nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi sự sơ xuất, KIS sẽ không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, tất yếu hay đặc biệt nào phát sinh từ việc truy cập, sử dụng các thông tin, tiện ích, dịch vụ trên Trang web hay phát sinh từ việc trang web bị trục trặc, phá hoại hay bị kiểm soát bất hợp pháp ( hack), kể cả khi KIS đã được thông báo về khả năng của những thiệt hại như vậy.