QUY TRÌNH NỘP - RÚT TIỀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TẠI KIS

    Lưu ý:  Khi nộp/ rút tiền mặt tại Hội sở KIS:

Đối với khoản nộp tiền mặt có giá trị trên 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng), Quý khách vui lòng đến giao dịch tại BIDV – CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa (66 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

- Đối với khoản rút tiền mặt có giá trị trên 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng), Công ty KIS phát hành séc rút tiền mặt và đề nghị khách hàng  trực tiếp đến giao dịch tạiBIDV– CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa (66 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

-  Số tiền tối thiểu yêu cầu để thực hiện rút tiền, chuyển khoản qua Ngân hàng : 50.000 đồng (Năm mươi ngàn đồng)

         Vui lòng xem file: Danh sách 14 tài khoản tổng của KIS