LƯU KÝ CHỨNG KHÓAN

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC GỬI CHỨNG KHOÁN

Công ty CP chứng khoán KIS Việt Nam nhận lưu ký chứng khoán cho khách hàng có sở hữu chứng khoán của các công ty đã đăng ký lưu ký tại VSD.

Để tiến hành lưu ký chứng khoán tại CTCP chứng khoán KIS Việt Nam, khách hàng cần phải có tài khoản lưu ký và giao dịch chứng khoán tại KIS Việt Nam, ngoài ra khách hàng phải cung cấp những giấy tờ sau:

• Đối với khách hàng là cá nhân.

-          Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán (Sổ cổ đông) – Bản chính.

-          Giấy chứng minh nhân dân/passport – Bản sao.

-          Phiếu gửi chứng khoán theo mẫu của VSD: 02 Bản

• Đối với khách hàng là tổ chức.

-          Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán (Sổ cổ đông) – Bản chính.

-          Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh – Bản sao.

-          Giấy ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật (nếu có) – Bản sao.

-          Giấy chứng minh nhân dân/passport của người đại diện – Bản sao.

-          Phiếu gửi chứng khoán theo mẫu của VSD: 02 bản

Nếu hồ sơ lưu ký của khách hàng đầy đủ và hợp lệ, quá trình lưu ký chứng khoán cho khách hàng sẽ hoàn tất trong vòng 2 ngày làm việc.

Trong trường hợp thông tin của khách hàng (Họ tên, số CMND/Passport/GPĐKKD, Ngày cấp CMND/Passport/GPĐKKD) được cung cấp bởi tổ chức phát hành không trùng khớp với thông tin của khách hàng đang lưu trữ tại KIS Việt Nam thì việc lưu ký chứng khoán cho khách hàng sẽ không thể hoàn tất cho đến khi các thông tin được chỉnh sửa cho trùng khớp.

Việc điều chỉnh các thông tin sai lệch của khách hàng phải được thực hiện thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. KIS Việt Nam sẽ tiến hành thủ tục yêu cầu thay đổi thông tin cho khách hàng trong các trường hợp sau đây:

-          Sai ngày cấp chứng minh nhân dân.

-          Sai họ tên và số CMND/Passport/GPĐKKD do lỗi của KIS Việt Nam.

Trường hợp Ngày cấp CMND/Passport/GPĐKKD lưu tại tổ chức phát hành không đúng với thông tin hiện tại, khách hàng phải gửi yêu cầu thay đổi thông tin (theo mẫu của VSD) để KIS Việt Nam tiến hành thủ tục điều chỉnh trên VSD.

Các trường hợp sai Họ tên và số CMND/Passport/GPĐKKD do thông tin lưu tại tổ chức phát hành không đúng với thông tin hiện tại, khách hàng cần liên hệ với tổ chức phát hành để yêu cầu đính chính thông tin trước khi tiến hành lưu ký.

Khách hàng có thể gửi hồ sơ lưu ký chứng khoán theo các cách sau:

-          Gửi trực tiếp tại trụ sở chính, chi nhánh và các đại lý của KIS Việt Nam

-          Gửi bằng thư bảo đảm về bộ phận lưu ký tại trụ sở chính của KIS Việt Nam.

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC RÚT CHỨNG KHOÁN

Khách hàng có nhu cầu rút chứng khoán đã lưu ký có thể đến trực tiếp tại Trụ sở chính hoặc chi nhánh của KIS Việt Nam để được hướng dẫn làm thủ tục, khi đi khách hàng vui lòng mang theo CMND/Passport/GPĐKHĐ.

TẢI CÁC MẪU BIỂU LƯU KÝ

Phiếu gửi chứng khoán giao dịch

Phiếu yêu cầu điều chỉnh thông tin

Phiếu rút chứng khoán