NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

KIS Việt Nam có đội ngũ chuyên viên được đào tạo chuyên sâu và được phân công phụ trách đến khách hàng của từng ngành công nghiệp, trợ giúp doanh nghiệp xác định cơ cấu vốn tối ưu và lộ trình huy động vốn phù hợp thông qua các dịch vụ:

-  Tư vấn Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp.

-  Tư vấn Tài chính dự án.

-  Tư vấn Tái cấu trúc doanh nghiệp.

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

- Tư vấn Roadshow (Quảng bá hình ảnh)