MỞ TÀI KHỎAN

Quý khách vui lòng click vào link dưới đây để mở tài khỏan giao dịch chứng khóan tại KIS:

Mở tài khoản online  (Qúy khách vui lòng sử dụng trình duyệt Internet Explorer để mở link này)

Tải form hợp đồng mở tài khoản cá nhân hoặc tổ chức trong nước: Tại đây