MỞ TÀI KHỎAN

Quý khách vui lòng click vào link dưới đây để mở tài khỏan giao dịch chứng khóan tại KIS:

Mở tài khoản online  (Qúy khách vui lòng sử dụng trình duyệt Internet Explorer để mở link này)