ĐẠI LÝ VÀ TƯ VẤN ĐẤU GIÁ

KIS Việt Nam là đại lý đấu giá của các đợt đấu giá phát hành cổ phiếu qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) cũng như Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Với quy trình thẩm định đầu tư và sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên phân tích, KIS Việt Nam sẽ tư vấn nhà đầu tư trong các đợt đấu giá phát hành cổ phiếu để đảm bảo đạt được hiệu quả đầu tư cao nhất. Nhà đầu tư tại KIS Việt Nam cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ về mặt tài chính từ KIS Việt Nam và các ngân hàng đối tác trong các đấu giá cổ phần.

HƯỚNG DẪN THAM GIA ĐẤU GIÁ

     Bước 1: Nhà đầu tư nhận và điền đầy đủ thông tin vào “PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN” theo mẫu

      Bước 2: Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc vào tài khoản:

-        Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Nam Kỳ Khởi Nghĩa

-        Tên người hưởng: Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

-        Số tài khoản: 119.10.00.010139.6

-        Nội dung:  <Tên nhà đầu tư> <Số CMND> nộp tiền đấu giá <Số lượng cổ phiếu> <Tên tổ chức phát hành>

Ví dụ: Nguyễn Công A, CMND 250000009 , nộp tiền đấu giá 10.000 cổ phần Công ty cổ phần nhà đất ACB

 Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm vào tài khoản của KIS (tối thiểu 05 ngày làm việc trước ngày tổ chức đấu giá).

Bước 3Nhà đầu tư nộp Bộ hồ sơ Đăng ký đấu giá cho Bộ phận nghiệp vụ Môi Giới KIS. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

-        Đối với cá nhân:

+        01 bản chính “Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần” hợp lệ.

+        Giấy nộp tiền mặt hoặc Ủy nhiệm chi.

+        Bản sao giấy CMND hoặc Hộ chiếu.

+        Giấy ủy quyền (nếu có)

-        Đổi với pháp nhân:

+        01 bản chính “Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần” hợp lệ.

+        01bản sao Giấy phép Đăng ký kinh doanh.

+        01bản sao Giấy nộp tiền mặt.

+        01bản sao giấy CMND hoặc Hộ chiếu của người đại diện pháp luật.

+        01bản sao Giấy ủy quyền cho người đại diện thay mặt tổ chức

-        Đối với nhà đầu tư nước ngoài:

+        Có xác nhận của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên “Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần”

+        Hoặc Giấy xác nhận mở tk tại 1 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo quy định của pháp luật về ngoại hối.

        Bước 4Nhận và bỏ “PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ

-        Nhà đầu tư lưu ý Bỏ phiếu trước thời hạn Bỏ phiếu đấu giá (có ghi trên Quy chế đấu giá và Thông báo đấu giá)

-        Nhà đầu tư xuất trình: Biên lai nộp tiền cọc, Giấy CMND, giấy Ủy quyền (nếu có)     Nhà đầu tư nhận: “PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ (phiếu xanh)

                      Bước 5Đặt giá

 Nhà đầu tư cần chú ý khi đặt giá, phải đọc kỹ quy chế đấu giá của từng cuộc đấu giá.

Đặc biệt lưu ý về:

-        GIÁ ĐẶT MUA: KHÔNG THẤP HƠN GIÁ KHỞI ĐIỂM.

-        KHỐI LƯỢNG ĐẶT MUA

-        BƯỚC GIÁ

-        CHỮ KÝ XÁC NHẬN 

-        Mỗi nhà đầu tư chỉ được phát một phiếu đấu giá và ghi đầy đủ các thông tin Phiếu tham dự đấu giá theo nguyên tắc: giá cao hơn đặt trước; tổng khối lượng đặt mua của các mức giá phải đúng bằng khối lượng cổ phần đã đăng ký.

        Bước 6: Đấu giá:

Các cuộc đấu giá sẽ diễn ra theo thời gian quy định và địa điểm quy định căn cứ theo Quy chế đấu giá

CHÚ Ý:

-        Chữ ký của Nhà đầu tư trong “Phiếu đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần”, “Phiếu tham dự đấu giá”, “Giấy ủy quyền” phải giống nhau, nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm với Sở GDCK TP.HCM khi có sự khác biệt

-        Nhà đầu tư nên ghi đúng số điện thoại và địa chỉ dễ liên lạc nhất Chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp sau:

+        Nhà đầu tư chuyển tiền muộn hơn thời điểm quy định trong Quy chế đấu giá

+        Nhà đầu tư nộp tiền cọc nhưng không nộp “Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần”

+        Nhà đầu tư tham dự đấu giá sai quy chế Nhà đầu tư đấu giá sai quy chế sẽ bị mất tiền cọc