QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG/ ĐẠI LÝ CHUYỂN NHƯỢNG

KIS Việt Nam cung cấp dịch vụ quản lý cổ đông và là đại lý chuyển nhượng cổ phần cho các công ty trong nhiều ngành công nghiệp. Khi sử dụng dịch vụ này, doanh nghiệp và cổ đông sẽ có nhiều thuận lợi trong việc đơn giản hóa các thủ tục quản lý, chuyển nhượng cũng như tạo tính thanh khoản cao cho cổ phiếu trên thị trường.