TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

 

Tầm nhìn:  KIS Việt Nam đặt mục tiêu phát triển thành một tập đoàn chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam vào năm 2020

 

Sứ mệnh: Với mục tiêu tạo ra những giá trị gia tăng trong dịch vụ tài chính cho khách hàng, các thành viên KIS luôn hướng đến:

     

       -     Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và dịch vụ tài chính tiện ích để cung cấp cho khách hàng.

       -     Tận dụng thế mạnh kinh doanh cốt lõi để đạt được sự phát triển bền vững và gia tăng lợi nhuận ổn định.

       -     Xây dựng KIS thành thương hiệu mạnh trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tại Việt Nam và sau đó mở rộng ra khu vực.