Thông tin KIS Việt Nam

Danh Sách Giao Dịch Ký Quỹ tại KIS được áp dụng từ ngày 13/09/2019 - (13/09/2019) - KIS
KIS Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ mới tại KIS áp dụng từ ngày 13/09/2019
Danh Sách Giao Dịch Ký Quỹ tại KIS được áp dụng từ ngày 27/08/2019 - (26/08/2019) KIS
KIS Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ mới tại KIS áp dụng từ ngày 27/08/2019
Danh Sách Giao Dịch Ký Quỹ tại KIS được áp dụng từ ngày 23/08/2019 - (22/08/2019) KIS
KIS Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ mới tại KIS áp dụng từ ngày 23/08/2019
Danh Sách Giao Dịch Ký Quỹ tại KIS được áp dụng từ ngày 21/08/2019 - (20/08/2019) KIS
KIS Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ mới tại KIS áp dụng từ ngày 21/08/2019
Danh Sách Giao Dịch Ký Quỹ tại KIS được áp dụng từ ngày 19/08/2019 - (19/08/2019) KIS
KIS Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ mới tại KIS áp dụng từ ngày 19/08/2019
V/v Danh Sách Giao Dịch Ký Quỹ tại KIS được áp dụng từ ngày 15/08/2019 - (14/08/2019) KIS
KIS Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ mới tại KIS áp dụng từ ngày 15/08/2019
Thông báo V/v: Khối lượng Chứng quyền CVNM1901 đang lưu hành trên thị trường. - (13/08/2019) KIS
KIS Việt Nam xin thông báo đến Quý khách hàng về khối lượng chứng quyền CVNM1901 đang lưu hành trên thị trường
Danh Sách Giao Dịch Ký Quỹ tại KIS được áp dụng từ ngày 13/08/2019 - (12/08/2019) KIS
KIS Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ mới tại KIS áp dụng từ ngày 13/08/2019
Danh Sách Giao Dịch Ký Quỹ tại KIS được áp dụng từ ngày 08/08/2019 - (07/08/2019) KIS
KIS Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ mới tại KIS áp dụng từ ngày 08/08/2019
Thông báo V/v: Khối lượng Chứng quyền CHPG1902 đang lưu hành trên thị trường. - (05/08/2019) -
KIS Việt Nam xin thông báo đến Quý khách hàng về khối lượng chứng quyền CHPG1902 đang lưu hành trên thị trường
Thông báo V/v: Khối lượng Chứng quyền CHPG1902 đang lưu hành trên thị trường. - (05/08/2019) -
KIS Việt Nam xin thông báo đến Quý khách hàng về khối lượng chứng quyền CHPG1902 đang lưu hành trên thị trường
Thông báo V/v: Khối lượng Chứng quyền CHPG1902 đang lưu hành trên thị trường. - (05/08/2019) -
KIS Việt Nam xin thông báo đến Quý khách hàng về khối lượng chứng quyền CHPG1902 đang lưu hành trên thị trường
Thông báo V/v: CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI MỞ TÀI KHOẢN - (29/07/2019)
Với mục đích mở rộng mạng lưới khách hàng, Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thực hiện chương trình ưu đãi “MỞ TÀI KHOẢN MỚI – NHẬN QUÀ LIỀN TAY” với vô vàn phần quà hấp dẫn.
Danh Sách Giao Dịch Ký Quỹ tại KIS được áp dụng từ ngày 19/07/2019 - (18/07/2019) KIS
KIS Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ mới tại KIS áp dụng từ ngày 19/07/2019
Danh Sách Giao Dịch Ký Quỹ tại KIS được áp dụng từ ngày 11/07/2019 - (11/07/2019) KIS
KIS Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ mới tại KIS áp dụng từ ngày 11/07/2019
Thông báo V/v: ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN NGÀY ĐÁO HẠN CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM VNM - (27/06/2019)
Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin thông báo đến Quý khách hàng về việc điều chình thông tin công bố về ngày đáo hạn đối với chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.01
Danh Sách Giao Dịch Ký Quỹ tại KIS được áp dụng từ ngày 27/06/2019 - (26/06/2019) KIS
KIS Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ mới tại KIS áp dụng từ ngày 27/06/2019
Danh Sách Giao Dịch Ký Quỹ tại KIS được áp dụng từ ngày 19/06/2019 - (18/06/2019) KIS
KIS Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về danh sách chứng khoán giao dịch ký quỹ mới tại KIS áp dụng từ ngày 19/06/2019
Trang: 12345678910