Thông tin KIS Việt Nam

07/01/2020 -

THÔNG BÁO 

V/v: Các mã chứng quyền sắp đáo hạn trong tháng 2/2020 của KIS

Kính gửi: Quý khách hàng,

KIS Việt Nam xin thông báo đến Quý khách hàng thông tin về các chứng quyền sắp đáo hạn như sau:

 

1.   Chứng quyền CNVL1901

-     Ngày đáo hạn: 07/02/2020.

-     Ngày giao dịch cuối cùng: 05/02/2020.

 

2.   Chứng quyền CVHM1901

-     Ngày đáo hạn: 07/02/2020.

-     Ngày giao dịch cuối cùng: 05/02/2020.

 

Qua đó, KIS khuyến nghị Quý khách hàng cần lưu ý hơn khi giao dịch.

Kính chúc Quý khách hàng giao dịch thành công và thuận lợi.

Trân trọng!

Nguồn