Thông tin KIS Việt Nam

13/08/2019 -

KIS Việt Nam xin thông báo đến Quý khách hàng về khối lượng chứng quyền CVNM1901 đang lưu hành trên thị trường

 

THÔNG BÁO

V/v: Khối lượng Chứng quyền CVNM1901 đang lưu hành trên thị trường.

Kính gửi Quý khách hàng,

KIS Việt Nam xin thông báo đến Quý khách hàng về khối lượng chứng quyền CVNM1901 đang lưu hành trên thị trường như sau:

Tính đến ngày 13/08/2019, Khối lượng chứng quyền CVNM1901 do KIS phát hành đã lưu hành gần 80% so với khối lượng phát hành.

Vì vậy, KIS khuyến nghị Quý khách hàng cần phải lưu ý hơn khi giao dịch.

Qua đó, KIS có kết hoạch phát hành bổ sung cho chứng quyền CVNM1901 và sẽ được thông báo chi tiết trong thời gian sắp tới.

Kính chúc Quý khách hàng giao dịch thành công và thuận lợi.

Trân trọng!

 

Nguồn KIS