Thông tin KIS Việt Nam

19/06/2019 -

  THÔNG BÁO

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN PHỐI CHỨNG QUYỀN CÓ BẢO ĐẢM

Kính gửi: Quý khách hàng,

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin gửi đến Quý khách hàng thông tin về kết quả phân phối chứng quyền có bảo đảm trong đợt chào bán vừa qua:


1. Kết quả phân phối Chứng quyền
.HPG.KIS.M.CA.T.01

2. Kết quả phân phối Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.01

 

Trân trọng!

Nguồn KIS