Tin doanh nghiệp

11/06/2019 -

CAG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAG của CTCP Cảng An Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
          - Tỷ lệ thực hiện: 1,96%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 196 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 01/07/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cảng An Giang – Địa chỉ: Quốc lộ 91, tổ 15, khóm Đông Thịnh B, phường Mỹ Thạnh, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang từ 8h00 đến 11h00 và 13h00 đến 15h30 các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ), bắt đầu từ ngày 01/07/2019 và cần mang Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
Nguồn HNX