Tin doanh nghiệp

11/06/2019 -

IVS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IVS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 15h ngày 08/07/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp lớn, Công ty cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam, P7-8, tầng 10, Charm Vit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
          - Nội dung họp: Để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
Nguồn HNX