Tin doanh nghiệp

11/01/2019 -

E1VFVN30: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết như sau:


Tài liệu đính kèm
  20190111_20190110--E1VFVN30--TB-thay-doi-NY-do-GD-hoan-doi-tang.pdf
Nguồn HOSE