Tin doanh nghiệp

06/12/2018 -

E1VFVN30: Thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 06/12/2018

Quỹ ETF VFMVN30 thông báo về danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 06/12/2018  như sau:


Tài liệu đính kèm
  20181206_20181206--E1VFVN30--DMCK-co-cau-ngay-6.12.2018.pdf
Nguồn HOSE