Tin doanh nghiệp

08/11/2018 -

DBT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBT của CTCP Dược phẩm Bến Tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/11/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 25/03/2019
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Dược phẩm Bến Tre (vào giờ hành chính, các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/03/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
Nguồn HNX