Tin doanh nghiệp

08/11/2018 -

Phương án tăng vốn thực hiện thông qua việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 41,13%.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chấp thuận tăng vốn điều lệ năm 2018, hồ sơ tăng vốn của VIB cũng đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Theo đó, vốn điều lệ của VIB được tăng từ mức 5.644 tỷ đồng hiện nay lên 7.834 tỷ đồng. Phương án tăng vốn thông qua việc chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỷ lệ 41,13%.

Theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông VIB thông qua ngày 28/3/2018, mỗi 1.000 cổ phần, cổ đông của VIB sẽ nhận thêm 411,3 cổ phần. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/11/2018.

Sau khi hoàn tất việc tăng vốn trong tháng 11 này, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) mới của VIB theo chuẩn Basel II sẽ tiếp tục được tăng cường. VIB là 1 trong 2 ngân hàng thuộc danh sách 10 ngân hàng được NHNN phê duyệt triển khai sớm Basel 2, đã hoàn tất việc triển khai này và đã đăng ký với NHNN được áp dụng sớm ngay trong năm 2018.

Với vốn điều lệ mới, VIB sẽ có thêm năng lực đối phó với các rủi ro có thể xảy ra, bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động. VIB cũng là một trong 5 ngân hàng Việt Nam đã mua lại toàn bộ trái phiếu đặc biệt đã bán cho VAMC vào tháng 7 vừa qua.

Trước đó, VIB công bố kết quả hoạt động 10 tháng đầu năm 2018 với lợi nhuận trước thuế luỹ kế đạt 1.956 tỷ đồng, tăng 187% so với cùng kỳ năm trước và đạt 98% kế hoạch cả năm. Doanh thu của ngân hàng tăng 47% so với cùng kỳ, trong đó thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi tăng lần lượt 49% và 40%.

Nguồn Trí thức trẻ