Tin doanh nghiệp

11/07/2018 -

VKC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VKC của CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/07/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 8h00 ngày 14/08/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: 854 Quốc lộ 1K, KP Châu Thới, P.Bình An, TX Dĩ An, Bình Dương
          - Nội dung họp: Chỉnh sửa điều lệ
Các tờ trình về hoạt động sản xuất kinh doanh
Nguồn HNX