Thông tin KIS Việt Nam

05/08/2019 -

KIS Việt Nam xin thông báo đến Quý khách hàng về khối lượng chứng quyền CHPG1902 đang lưu hành trên thị trường

 

THÔNG BÁO

V/v: Khối lượng Chứng quyền CHPG1902 đang lưu hành trên thị trường.

Kính gửi Quý khách hàng,

KIS Việt Nam xin thông báo đến Quý khách hàng về khối lượng chứng quyền CHPG1902 đang lưu hành trên thị trường như sau:

Tính đến ngày 01/08/2019, Khối lượng chứng quyền CHPG1902 do KIS phát hành đã lưu hành hơn 80% so với khối lượng phát hành.

Vì vậy, KIS khuyến nghị Quý khách hàng cần phải lưu ý hơn khi giao dịch.

Qua đó, KIS có kết hoạch phát hành bổ sung cho chứng quyền CHPG1902 và sẽ được thông báo chi tiết trong thời gian sắp tới.

Kính chúc Quý khách hàng giao dịch thành công và thuận lợi.

Trân trọng!

Nguồn