Tin doanh nghiệp

07/06/2016 -

CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG) thông báo Quyết định HĐQT về việc thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐTN 2016 như sau:

Theo đó, Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của CLG vào ngày 20/06/2016.

Hội đồng quản trị nhất trí giao Ông Đào Đức Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện các nội dung quy định như Điều 1 Quyết định này.

Tải file gốc

Nguồn HOSE