Thông tin KIS Việt Nam

09/02/2018 -

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông “Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 về quyết định tăng vốn điều lệ của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam” như sau:

 

THÔNG BÁO

V/v: “Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 về quyết định tăng vốn điều lệ của

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam”.

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông “Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 về quyết định tăng vốn điều lệ của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam” như sau:

Vui lòng xem file đính kèm:

1. NQ DHCD Bất Thường năm 2018

2. Biên bản DHCD Bất Thường năm 2018

Nguồn KIS