Thông tin KIS Việt Nam

28/04/2017 -

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông thay đổi Hội đồng quản trị ban kiểm soát của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam như sau:

 

THÔNG BÁO

V/v: Thay đổi Hội đồng quản trị Ban kiểm soát của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam 2017  

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc thay đổi Hội đồng quản trị ban kiểm soát của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam như sau: 

Vui lòng xem file đính kèm:

1.  Thông báo thay đổi HĐQT - BKS

2. CBTT thay đổi HĐQT - BKS

 

Trân trọng!

 

 

Nguồn