Thông tin KIS Việt Nam

28/04/2017 -

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính  2016 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam như sau:

 

THÔNG BÁO

V/v: Biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2016 của

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam 

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông biên bản và Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính  2016 của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam như sau:

Vui lòng xem file đính kèm:

1. NQ DHCD năm tài chính 2016

2. Biên bản DHCD năm tài chính 2016

Trân trọng!

Nguồn