Tin doanh nghiệp

12/01/2018 -

Theo thông báo từ Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE), 17,9 triệu cổ phiếu TEG của CTCP Tecgroup đã được chấp thuận niêm yết trên HOSE.

Trước đó, TEG giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội từ tháng 12/2015. Sau hơn 3 năm niêm yết, cổ phiếu TEG hiện giao dịch ở mức 6.900 đồng/cổ phiếu, giảm 28% so với thời điểm niêm yết.

Đáng chú ý, mới đây, một số lãnh đạo TEG đã đăng ký bán ra cổ phiếu của Công ty. Cụ thể, ông Đặng Trung Kiên, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị TEG đã đăng ký bán ra 486.000 cổ phiếu, tương đương 2,7% vốn điều lệ TEG từ ngày 12/1 đến ngày 9/2/2018 theo phương thức thỏa thuận.

Cùng thời gian và phương thức trên, bà Dương Quỳnh Hoa, vợ của Tổng giám đốc TEG cũng đăng ký bán ra 576.000 cổ phiếu, tương đương 3,2% vốn TEG.

Theo bản cáo bạch niêm yết vừa công bố, năm 2017, TEG ước đạt doanh thu thuần 217 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 37,3 tỷ đồng. Theo TEG , Công ty đã ghi nhận doanh thu hợp nhất với Công ty 108 Trường Thành, sau khi nâng tỷ lệ sở hữu chi phối tại công ty này.

Được biết, 108 Trường Thành đang triển khai và dự kiến bàn giao Dự án Khu dân cư Nghĩa An, việc hợp nhất có thể tăng doanh thu và lợi nhuận cho TEG trên sổ sách.

Năm 2018, TEG sẽ tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty liên kết để trở thành công ty con, theo đó phần lớn doanh thu sẽ đến từ các công ty con này.

Nguồn Đầu tư Chứng khoán