Thông tin KIS Việt Nam

22/12/2017 -

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam trân trọng thông báo đến Qúy cổ đông thông tin ngày chốt danh sách cổ đông để tiến hành triệu tập Đại hội Cổ đông bất thường 2018.

 

THÔNG BÁO

V/v: Chốt danh sách cổ đông để triệu tập Đại hội cổ đông bất thường 2018

Kính gửi: Qúy cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam trân trọng thông báo đến Qúy cổ đông thông tin ngày chốt danh sách cổ đông để tiến hành triệu tập Đại hội Cổ đông bất thường 2018.

Thời điểm chốt danh sách cổ đông: Vào lúc 16 giờ, ngày 29/12/2017

Qúy Cổ đông có thay đổi, chưa cung cấp thông tin, có sai sót về địa chỉ, CMND, hoặc sai sót trên giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, xin vui lòng liên hệ văn phòng HĐQT của công ty tại: Lầu 3, Tòa nhà Maritime Bank, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh để cập nhật, chỉnh sửa thông tin trước 16 giờ ngày 29/12/2017

Trân trọng!

Vui lòng xem file đính kèm: Tại đây

Nguồn