Nhân viên Dịch vụ KH (tiếng Hàn) - Công ty cổ phần chứng khoán KIS Việt Nam