Cổ phiếu khu công nghiệp: Liệu có còn thách thức trong năm 2023?