Mở tài khoản chứng khoán online

Từ ngày 16/5/2022 – 15/6/2022, Nhận ngay 100,000đ sau khi mở tài khoản chứng khoán.

Bên cạnh đó, khi mở tài khoản chứng khoán và giao dịch tại KIS, khách hàng sẽ có cơ hội trúng rất nhiều giải thưởng có giá trị được Chứng khoán KIS Việt Nam công bố trao thưởng hàng tháng như xe SH 150i, Iphone 13 256gb.

Chi tiết xem tại: https://kisvn.vn/dua-lenh-rinh-qua-dat-sh-ve-nha/
Mở tài khoản chứng khoán online


Để bắt đầu đăng ký vui lòng chuẩn bị

Mở tài khoản chứng khoán online

Đánh giá của khách hàng đã mở tài khoản tại KIS

 

Tải ứng dụng KIS MTS ngay để trải nghiệm