DANH SÁCH NHÂN VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

 

STT

Họ và Tên

Chứng chỉ

Số CCHN

Ngày tháng năm cấp

Ghi chú

 

Tại Hội sở chính:

41

NV

 

 

1

Nguyễn Quỳnh Nga

Môi giới CK

00889/MGCK

28/05/2009

 

2

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Môi giới CK

00746/MGCK

15/05/2009

 

3

Vũ Việt Hoàng

Môi giới CK

00320/MGCK

23/03/2009

 

4

Huỳnh Thái Trinh

Môi giới CK

002387/MGCK

03/07/2013

 

5

Nguyễn Ngọc Phượng

Môi giới CK

002286/MGCK

21/05/2013

 

6

Trần Tú Ngọc

Môi giới CK

002072/MGCK

30/03/2012

 

7

Trương Thị Kim Dung

Môi giới CK

002034/MGCK

28/12/2011

 

8

Trương Hiền Phương

Môi giới CK

001466/MGCK

17/12/2010

 

9

Lê Trọng Thiện

Môi giới CK

001378/MGCK

30/09/2010

 

10

Lâm Hạnh Uyên

Phân tích TC

01348/PTTC

15/09/2009

 

11

Nguyễn Thanh Tùng

Phân tích TC

01131/PTTC

06/07/2009

 

12

Nguyễn Quang Huy

Phân tích TC

00757/PTTC

17/04/2009

 

13

Vũ Giang Thanh

Phân tích TC

001639/PTTC

11/03/2010

 

14

Võ Ngọc Huy

Phân tích TC

00048/PTTC

16/02/2009

 

15

Vũ Minh Hải

Quản lý Quỹ

00401/QLQ

11/08/2009

 

16

Trần Thị Trúc Linh

Môi giới CK

003054/MGCK

29/05/2015

 

17

Nguyễn Thị Mai Khanh

Môi giới CK

003016/MGCK

20/05/2015

 

18

Nguyễn Duy Dũng Phúc

Môi giới CK

003091/MGCK

21/07/2015

 

19

Trương Ngọc Tuấn

Môi giới CK

002869/MGCK

13/02/2012

 

20

Nguyễn Thiên Phú

Quản lý Quỹ

000971/QLQ

20/06/2013

 

21

Nguyễn Văn Phúc

Môi giới CK

003173/MGCK

14/09/2015

 

22

Lê Phương Thảo

Môi giới CK

003254/MGCK

21/10/2015

 

23

Đỗ Đình Bửu

Môi giới CK

002046/MGCK

28/12/2011

 

24

Huỳnh Ngọc Diễm Thùy

Phân tích TC

002106/PTTC

09/07/2014

 

25

Võ Quang Anh

Môi giới CK

002819/MGCK

30/12/2014

 

26

Trần Tuyết Hương

Môi giới

002718/MGCK

09/10/2014

 

27

Hoàng Anh Việt

Môi giới

003525/MGCK

15/04/2016

 

28

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Môi giới

003476/MGCK

25/03/2016

 

29

Nguyễn Thao Giang

Phân tích TC

002283/PTTC

06/05/2016

 

30

Hoàng Huy

Quản lý Quỹ

001418/QLQ

17/05/2016

 

31

Cha Hun Do

Môi giới

03639/MGCK

10/06/2016

 

32

Trần Duy Tâm

Môi giới

003187/MGCK

14/09/2015

 

33

Nguyễn Ngọc Diễm Minh

Môi giới

003282/MGCK

04/11/2015

 

34

Phạm Trung Hiếu

Quản lý Quỹ

000635/QLQ

25/06/2010

 

35

Nguyễn Kim Quang

Môi giới

003652/MGCK

23/06/2016

 

36

Nguyễn Thị Minh Tâm

Môi giới

003734/MGCK

30/09/2016

 

37

Tôn Thất Minh Long

Môi giới

003826/MGCK

16/12/2016

 

38

Nguyễn Thị Hồng

Quản lý Quỹ

001508/QLQ

28/12/2016

 

39

Phạm Thị Hồng Vân

Môi giới

03658/MGCK

23/06/2016

 

40

Nguyễn Quốc Khánh

Môi giới

003857/MGCK

11/01/2017

 

41

Nguyễn Thị Huyền Ngọc

Môi giới

003544/MGCK

26/04/2016

 
           

 

Tại PGD Nguyễn Tri Phương:

3

NV

 

 

1

Nguyễn Ngọc Thức

Phân tích TC

00857/PTTC

15/05/2009

 

2

Lê Thái Phương

Môi giới

003590/MGCK

16/05/2016

 

3

Đặng Xuân Quyết

Môi giới

001633/MGCK

21/03/2011

 

 

Tại PGD Phạm Ngọc Thạch:

4

NV

 

 

1

Trần Lê Thùy Ngân

Môi giới CK

001878/MGCK

12/09/2011

 

2

Tôn Thất Châu

Môi giới

00976/MGCK

29/07/2009

 

3

Phan Nguyễn Hoàn Quân

Môi giới

00319/MGCK

23/03/2009

 

4

Nguyễn Kim Chi

Môi Giới CK

001848/MGCK

23/08/2011

 

 

Tại Chi nhánh Hà Nội:

6

NV

 

 

1

Trần Thị Ngọc

Môi giới CK

00327/MGCK

23/03/2009

 

2

Cát Thanh Hương

Môi giới CK

002988/MGCK

27/04/2015

 

3

Trần Khánh Giang

Môi giới CK

002431/MGCK

04/10/2013

 

4

Chu Ích Vinh

Phân tích TC

001786/PTTC

17/03/2011

 

5

Trần Văn Thành

Quản lý Quỹ

000852/QLQ

26/03/2012

 

6

Ngô Lê Quế

Môi giới CK

003176/MGCK

14/09/2015

 

 

Tại PGD Bà Triệu:

9

NV

 

 

1

Đồng Thị Quỳnh Nga

Môi giới CK

00286/MGCK

18/03/2009

 

2

Phạm Thị Nguyệt

Môi giới CK

002109/MGCK

22/03/2012

 

3

Hoàng Ngọc Luật

Môi giới CK

001514/MGCK

04/01/2011

 

4

Phạm Văn Tuyến

Môi giới CK

001298/MGCK

04/06/2010

 

5

Vũ Tiến Đạt

Môi giới CK

00606/MGCK

21/04/2009

 

6

Hà Hồng Hải

Môi giới CK

003234/MGCK

21/10/2015

 

7

Trần Thị Giang

Môi giới

002857/MGCK

20/01/2015

 

8

Hoàng Văn Điệp

Môi giới CK

002800/MGCK

30/12/2014

 

9

Nguyễn Hồng Thắng

Môi giới CK

003594/MGCK

20/05/2016

 

 

Tại PGD Láng Hạ:

4

NV

 

 

1

Đoàn Duy Long

Môi giới CK

002839/MGCK

20/01/2015

 

2

Nguyễn Đình Lâm

Môi giới CK

01033/MGCK

12/08/2009

 

3

Trần Thị Thu Thủy

Môi giới CK

00326/MGCK

23/03/2009

 

4

Nguyễn Minh Nghĩa

Môi giới CK

002854/MGCK

20/01/2015