DANH SÁCH NHÂN VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

 

STT

Họ và Tên

Chứng chỉ

Số CCHN

Ngày tháng năm cấp

 

Tại Hội sở chính:

50

NV

 

1

Nguyễn Quỳnh Nga

Môi giới CK

00889/MGCK

28/05/2009

2

Nguyễn Thị Ngọc Mai

Môi giới CK

00746/MGCK

15/05/2009

3

Vũ Việt Hoàng

Môi giới CK

00320/MGCK

23/03/2009

4

Trịnh Thị Ngọc Cơ

Môi giới CK

002901/MGCK

26/03/2015

5

Huỳnh Ngọc Thịnh

Môi giới CK

002659/MGCK

25/06/2014

6

Huỳnh Thái Trinh

Môi giới CK

002387/MGCK

03/07/2013

7

Nguyễn Ngọc Phượng

Môi giới CK

002286/MGCK

21/05/2013

8

Trần Tú Ngọc

Môi giới CK

002072/MGCK

30/03/2012

9

Trương Thị Kim Dung

Môi giới CK

002034/MGCK

28/12/2011

10

Trương Hiền Phương

Môi giới CK

001466/MGCK

17/12/2010

11

Lê Trọng Thiện

Môi giới CK

001378/MGCK

30/09/2010

12

Lâm Hạnh Uyên

Phân tích TC

01348/PTTC

15/09/2009

13

Nguyễn Thanh Tùng

Phân tích TC

01131/PTTC

06/07/2009

14

Nguyễn Quang Huy

Phân tích TC

00757/PTTC

17/04/2009

15

Oh Kyung Hee

Phân tích TC

001743/PTTC

13/12/2010

16

Vũ Giang Thanh

Phân tích TC

001639/PTTC

11/03/2010

17

Võ Ngọc Huy

Phân tích TC

00048/PTTC

16/02/2009

18

Vũ Minh Hải

Quản lý Quỹ

00401/QLQ

11/08/2009

19

Trần Thị Trúc Linh

Môi giới CK

003054/MGCK

29/05/2015

20

Nguyễn Thị Mai Khanh

Môi giới CK

003016/MGCK

20/05/2015

21

Nguyễn Duy Dũng Phúc

Môi giới CK

003091/MGCK

21/07/2015

22

Trương Ngọc Tuấn

Môi giới CK

002869/MGCK

13/02/2012

23

Trần Lê Thùy Ngân

Môi giới CK

001878/MGCK

12/09/2011

24

Nguyễn Thiên Phú

Quản lý Quỹ

000971/QLQ

20/06/2013

25

Nguyễn Văn Phúc

Môi giới CK

003173/MGCK

14/09/2015

26

Lê Phương Thảo

Môi giới CK

003254/MGCK

21/10/2015

27

Đỗ Đình Bửu

Môi giới CK

002046/MGCK

28/12/2011

28

Huỳnh Ngọc Diễm Thùy

Phân tích TC

002106/PTTC

09/07/2014

29

Võ Quang Anh

Môi giới CK

002819/MGCK

30/12/2014

30

Trần Tuyết Hương

Môi giới

002718/MGCK

09/10/2014

31

Hứa Minh Trí

Phân tích TC

001456/PTTC

05/11/2009

32

Hoàng Anh Việt

Môi giới

003525/MGCK

15/04/2016

33

Nguyễn Thị Ngọc Thanh

Môi giới

003476/MGCK

25/03/2016

34

Nguyễn Thao Giang

Phân tích TC

002283/PTTC

06/05/2016

35

Hoàng Huy

Quản lý Quỹ

001418/QLQ

17/05/2016

36

Cha Hun Do

Môi giới

03639/MGCK

10/06/2016

37

Trần Duy Tâm

Môi giới

003187/MGCK

14/09/2015

38

Tôn Thất Châu

Môi giới

00976/MGCK

29/07/2009

39

Nguyễn Ngọc Diễm Minh

Môi giới

003282/MGCK

04/11/2015

40

Phạm Trung Hiếu

Quản lý Quỹ

000635/QLQ

25/06/2010

41

Nguyễn Kim Quang

Môi giới

003652/MGCK

23/06/2016

42

Nguyễn Thị Huyền Ngọc

Môi giới

003544/MGCK

26/04/2016

43

Nguyễn Minh Trường

Môi giới

003076/MGCK

03/07/2015

44

Nguyễn Thị Thừa

Phân tích tài chính

00800/PTTC

20/04/2009

45

Nguyễn Thị Minh Tâm

Môi giới

003734/MGCK

30/09/2016

46

Tôn Thất Minh Long

Môi giới

003826/MGCK

16/12/2016

47

Nguyễn Thị Hồng

Quản lý Quỹ

001508/QLQ

28/12/2016

48

Phạm Thị Hồng Vân

Môi giới

03658/MGCK

23/06/2016

49

Nguyễn Quốc Khánh

Môi giới

003857/MGCK

11/01/2017

50

Phan Nguyễn Hoàn Quân

Môi giới

00319/MGCK

23/03/2009

 

Tại PGD Nguyễn Tri Phương:

4

NV

 

1

Nguyễn Ngọc Thức

Phân tích TC

00857/PTTC

15/05/2009

2

Trần Nguyên Hùng

Môi giới CK

001547/MGCK

11/01/2011

3

Lê Thái Phương

Môi giới

003590/MGCK

16/05/2016

4

Đặng Xuân Quyết

Môi giới

001633/MGCK

21/03/2011

 

Tại PGD Phạm Ngọc Thạch:

3

NV

 

1

Nguyễn Kim Chi

Môi Giới CK

001848/MGCK

23/08/2011

2

Trần Khánh Vũ

Quản lý Quỹ

000715/QLQ

24/08/2010

3

Mai Xuân Hòa

Phân tích tài chính

00693/PTTC

03/04/2009

 

Tại Chi nhánh Hà Nội:

7

NV

 

1

Trần Thị Ngọc

Môi giới CK

00327/MGCK

23/03/2009

2

Cát Thanh Hương

Môi giới CK

002988/MGCK

27/04/2015

3

Trần Khánh Giang

Môi giới CK

002431/MGCK

04/10/2013

4

Chu Ích Vinh

Phân tích TC

001786/PTTC

17/03/2011

5

Trần Văn Thành

Quản lý Quỹ

000852/QLQ

26/03/2012

6

Ngô Lê Quế

Môi giới CK

003176/MGCK

14/09/2015

7

Trần Mạnh Cường

Môi giới CK

003714/MGCK

27/09/2016

 

Tại PGD Bà Triệu:

11

NV

 

1

Đồng Thị Quỳnh Nga

Môi giới CK

00286/MGCK

18/03/2009

2

Phạm Thị Nguyệt

Môi giới CK

002109/MGCK

22/03/2012

3

Hoàng Ngọc Luật

Môi giới CK

001514/MGCK

04/01/2011

4

Phạm Văn Tuyến

Môi giới CK

001298/MGCK

04/06/2010

5

Vũ Tiến Đạt

Môi giới CK

00606/MGCK

21/04/2009

6

Hà Hồng Hải

Môi giới CK

003234/MGCK

21/10/2015

7

Trần Thị Giang

Môi giới

002857/MGCK

20/01/2015

8

Phạm Thị Thanh Thủy

Môi giới

002189/MGCK

13/07/2012

9

Hoàng Văn Điệp

Môi giới CK

002800/MGCK

30/12/2014

10

Bùi Trọng Nghĩa

Môi giới CK

00288/MGCK

18/03/2009

11

Nguyễn Hồng Thắng

Môi giới CK

003594/MGCK

20/05/2016

 

Tại PGD Láng Hạ:

4

NV

 

1

Đoàn Duy Long

Môi giới CK

002839/MGCK

20/01/2015

2

Nguyễn Đình Lâm

Môi giới CK

01033/MGCK

12/08/2009

3

Trần Thị Thu Thủy

Môi giới CK

00326/MGCK

23/03/2009

4

Nguyễn Minh Nghĩa

Môi giới CK

002854/MGCK

20/01/2015