ĐẠI LÝ VÀ TƯ VẤN ĐẤU GIÁ

KIS Việt Nam là đại lý đấu giá của các đợt đấu giá phát hành cổ phiếu qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) cũng như Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Với quy trình thẩm định đầu tư và sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên viên phân tích, KIS Việt Nam sẽ tư vấn nhà đầu tư trong các đợt đấu giá phát hành cổ phiếu để đảm bảo đạt được hiệu quả đầu tư cao nhất. Nhà đầu tư tại KIS Việt Nam cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ về mặt tài chính từ KIS Việt Nam và các ngân hàng đối tác trong các đấu giá cổ phần.