Thông tin KIS Việt Nam

02/02/2018 -

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin thông báo về việc phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) tổ chức buổi hội thảo về “Sản phẩm chứng quyền có bảo đảm’’ với nội dung chi tiết như sau:

 

THÔNG BÁO

V/v: KIS phối hợp với HOSE tổ chức buổi hội thảo về "Sản phẩm chứng quyền có bảo đảm"

(Covered warrant)

Kính gửi: Qúy nhà đầu tư

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam xin thông báo về việc phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) tổ chức buổi hội thảo về Sản phẩm chứng quyền có bảo đảm’’ với nội dung chi tiết như sau:

Địa điểm:   Sàn giao dịch Hội sở KIS Việt Nam (Lầu 03, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. HCM)

Thời gian:  15 giờ 30, Thứ hai, ngày 05/02/2018

Nội dung: Giới thiệu và phổ biến về Chứng quyền có bảo đảm

Trình bày: Đại diện Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

Thông tin đăng ký tham dự và liên hệ:

Điện thoại: (028) 3914 8585 - Ext: 1885 - Ms. Minh  hoặc Ext: 1114 - Mr. Việt 

Trân trọng!

Nguồn