Thông tin KIS Việt Nam

28/04/2017 -

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông thay đổi thành viên Ban Giám đốc của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam như sau:

 

THÔNG BÁO

          V/v: Thay đổi thành viên Ban Giám đốc của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam 2017

CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông thay đổi thành viên Ban Giám đốc của CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam như sau:

Vui lòng xem file đính kèm:

1.      Thông báo thay đổi Ban Giám đốc

2.      Nghị quyết HĐQT – Bổ nhiệm TGĐ

Trân trọng!

Nguồn